ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT/D budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. W 2013 r. nie wprowadzono nowej lub nie stosowano już obowiązującej ulgi podatkowej trafiającej na PIT/D. Dla zastosowania załącznika podatnik musiał prawo do określonej ulgi uzyskać już w latach ubiegłych, kiedy obowiązywała, a następnie na zasadzie praw nabytych, mieć do niej prawo aż do roku 2013.

Załącznik PIT/D nie służy natomiast podatnikom korzystającym ze zwrotu VAT w związku z wydatkami na cele mieszkaniowe. Wydatków takich nie ujmuje się w deklaracji rocznej, a w deklaracjach VZM, składanych nie częściej niż raz w trakcie roku.

Jeżeli podatnik nabył w latach ubiegłych prawo do ulgi odsetkowej, a odliczenia rozpoczyna dopiero w roku obecnym, z załącznikiem składa również PIT-2k.

Załącznik przeznaczony jest dla osób rozliczających się na PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają 1 załącznik, jeżeli rozliczają się osobno – to także złożą tylko jeden załącznik. Separacja wyłącza stosowanie tej zasady – wówczas każdy z małżonków składa osobno załącznik PIT/D. Natomiast zawarcie umowy rozdzielności majątkowej małżeńskiej nie pozwala rozliczać się łącznie, ale małżonkowie składają jeden PIT/D, w którym wskazują zasady rozliczania poszczególnych ulg u obydwojga małżonków.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT/D (23) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 objaśnienia

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której między małżonkami nastąpiła separacja. W tym przypadku małżonkowie złożą dwa odrębne załączniki, nawet jeśli inwestycji dokonują wspólnie, czy też nieruchomość została nabyta z ich majątku małżeńskiego objętego wspólnością majątkową w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie małżonkowie składają niezależnie 2 załączniki.

Na PIT/D ująć należy wydatki z tytułu:

  • ulgi odsetkowej – zarówno z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonych podatnikowi w latach 2002-2006 na cele mieszkaniowe, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) refinansującej taki kredyt lub każdy kolejny kredyt refinansujący taki wydatek - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na spłatę kredytu (pożyczki) z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe, otrzymane z zakładu pracy,
  • ulgi remontowej, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz