ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT/B działalność

W przypadku małżonków deklarację składa się odrębnie nawet w przypadku, gdy składają łączne zeznanie podatkowe. Każdy z małżonków - jeżeli prowadzą samodzielne działalności - składa załącznik na własne imię i nazwisko. Jeżeli małżonkowie objęci są wspólnością majątkową małżeńską, a tylko jeden z nich prowadzi działalność lub jest wspólnikiem spółki - PIT/B wypełnia wyłącznie małżonek – przedsiębiorca. Nie ma znaczenia, że wspólność majątkowa roztacza się na majątek firmy.

Oddzielne PIT/B składają również małżonkowie prowadzący spółkę wspólnie. Każdy z nich złoży osobny PIT/B nawet jeśli rozliczają się w takim przypadku łącznie (na jednym PIT-36).

Każdą księgę podatkową dla celów PIT/B należy uznawać za związaną z odrębnym rodzajem działalności. W przypadku prowadzenia jednej księgi i wielu zakładów – dla celów PIT/B całość uznaje się za jedną działalność. Jeżeli podatnik wykonuje różne rodzaje działalności lub wykonuje działalność w wielu miejscach i zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (ksiąg rachunkowych) wszystkie operacje gospodarcze ujmuje w jednej księdze – w informacji wykazuje przychody, koszty i dochody (straty) w części B.1.; w przypadku prowadzenia większej liczby ksiąg należy wypełnić część B.2. lub kolejne załączniki PIT/B.

Część D - łączna wartość przychodów, kosztów i dochodów – wypełniana jest tylko na jednym załączniku, nawet jeżeli podatnik składa ich większa ilość. W załączniku podać należy:

  • dane prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej,
  • dane spółki cywilnej lub osobowej, w której jest się wspólnikiem,
  • wartości przychodów i kosztów z tytułu powyższych działalności – zgodnie z danymi tych podmiotów (wynikających z ksiąg podatkowych podmiotu).

W załączniku nie należy informować o udziałach w osobach prawnych (spółkach z o.o. lub akcyjnych). PIT/B składa się osobno dla każdego wspólnika spółki osobowej.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT/B (12) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz