Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

PIT działalność gospodarcza

Akty prawne teksty aktualne

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 07.04.2017

 

Ustawa o o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
z dnia 16.11.2012 (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 1342)

pobierz.pdf

 

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
z dnia 20.11.1998 (Dz.U. nr 144 poz.930 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 15.03.2017