PIT-y roczne 2014

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-37 praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp. Zatrudniony uzyskuje wówczas kwotę netto i nie martwi się prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek, a deklarację PIT sporządza co do zasady na podstawie przesłanych mu przez płatnika informacji. Jeżeli natomiast posiada on umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek – wówczas nie korzysta z deklaracji PIT-37. PIT-37 nie złoży wówczas zarówno w zakresie zarobków, od których zaliczki opłaca samodzielnie, jak również od pozostałych zarobków, za których rozliczenie odpowiadają płatnicy. Wszystkie zarobki podlegają wówczas co do zasady sumowaniu w innej deklaracji, np. w PIT-36.

PIT-37 jest typową deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itp.). Podatnik z reguły deklarację wypełnia na podstawie przesłanego  do końca lutego druku PIT-11. Podatnik wypełniając ją, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia.

Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część z nich bez pośrednictwa płatnika, składają z reguły PIT-36.

 

Rozliczając się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczać się na PIT-37. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się na PIT-37. Jeżeli którykolwiek z nich takiej możliwości nie posiada, lecz może składać PIT-36 – małżonkowie składać będą łącznie PIT-36.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-37 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT/D (24) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (20) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/UZ (1)

Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37

ZAP-3 (3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.

 

W przypadku posiadania dziecka, które zarobkowało w trakcie roku podatkowego - doliczając jego dochody – należy złożyć deklarację PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli standardowo, bez dochodów małoletniego, składałoby się PIT-37.

 

PIT-37 składają podatnicy jeśli:

 

Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a opodatkowani pozostają według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36. Uzyskiwanie przychodów rozliczanych na:

  • PIT-36L (podatkiem liniowym),
  • PIT-38 (z giełdy i zbycia udziałów w spółkach)
  • PIT-28 (ryczałtem ewidencjonowanym)
  • PIT-39 (z nieruchomości nabytej lub wybudowanej po 2008 r.),
  • PIT-16 (kartą podatkową),

- nie wyłącza złożenia PIT-37 w zakresie innych przychodów rozliczanych standardowo za pośrednictwem płatników. Można zatem te dwie deklaracje złożyć łącznie.

Jeżeli podatnik rozlicza się z umowy o pracę lub z emerytury lub renty i nie korzysta z ulg podatkowych lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, może wystąpić o rozliczenie go przez płatnika. Oświadczenie do pracodawcy (PIT-12) składa się przed 10 stycznia 2015 r. W takim przypadku płatnik po otrzymaniu PIT-12 sporządza PIT-40 za pracownika. Natomiast PIT-40 nie złoży za podatnika zleceniobiorca i inny płatnik (ma tę możliwość jedynie zatrudniony na umowę o pracę, pracę nakładczą, pozostający w spółdzielczym stosunku pracy lub stosunku służby oraz uzyskujący przychody od organu rentowego).

W przypadku organu rentowego, podmiot ten standardowo rozliczy podatnika za niego (PIT-40A), przy czym emeryt – rencista nie ma obowiązku składać PIT-12. Podatnik PIT-40A może potraktować jako informację, na podstawie której złoży PIT-37 (lub inny formularz w zależności od innych źródeł przychodów).
 

Składam Na podstawie Do kiedy Kto składa Kto otrzymuje PIT
PIT-37 PIT-11, PIT-8C, faktyczne przychody 30.IV.2015 Podatnik Organ skarbowy
PIT-40 PIT-12 - u płatnika przed 10.I.2015 2.III.2015 Płatnik US i podatnik
PIT-40a bez konieczności składania wniosku 2.III.2015 Organ rentowy US i podatnik
PIT-11 Uzyskanych przychodów 2.III.2015 Płatnik US i podatnik
PIT-12 NIe chce rozliczać się sam 9.01.2015 Podatnik Płatnik

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 21-01-2016
 

Najlepiej dopasowane oprogramowanie dla firm.

Tylko teraz program SKP® TANIEJ O PODATEK VAT

Opieka posprzedażna i nowe wersje do końca 2017 r.

Stwórz własny pakiet: www.ksiega-podatkowa.pl

 


PKPiR – prosto, szybko, sprawnie!

Sprawdzony program dla firm i księgowych

Pobierz i korzystaj ZA DARMO

nawet do końca 2017 roku!

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl

 


  


JPK_VAT wypróbuj za darmo

Szukasz programu do obsługi JPK VAT?

Program do PKPiR tworzy

i wysyła JPK_VAT bez żadnych opłat!

Licencja wieczna i serwis do końca 2018 roku

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl