ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-36L Podatek liniowy

Deklarację PIT-36L wypełniają wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT) rozliczający się z tytułu wybranej wcześniej liniowej formy opodatkowania przychodu. Inni podatnicy nie mają możliwości składać tej deklaracji. Forma liniowa polega na płaceniu podatku wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, jak dużo się zarobiło (jaka jest wartość dochodu w danym roku). Liniowa forma opodatkowania nie zakłada zatem kwoty wolnej od podatku (3091 zł rocznie) oraz 32% stawki podatku od nadwyżki ponad 85.528 zł dochodu.

PIT-36L złożą wyłącznie ci prowadzący działalność, którzy:

  • prowadząc działalność gospodarczą jeszcze w 2012 r., do 21 stycznia 2013 r. złożyli oświadczenie, że chcą się rozliczać w formie liniowej lub
  • ci podatnicy, którzy rozpoczynając w trakcie roku 2013 działalność gospodarczą, złożą na CEIDG-1 oświadczenie w tym zakresie.

PIT-36L i załączniki

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-36L (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 objaśnienia
PIT/B (12) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/Z (4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (4) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
ZAP-3 (2) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 9 kwietnia
NIP-2 (9) Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
- obowiązujące od 9 kwietnia

 

Jeżeli podatnik w trakcie roku uzyska w działalności przychody z tytułu wykonywania usług (ale sprzedaż towarów może już występować), odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – podatnik za cały rok składa PIT-36, a nie PIT-36L, gdyż traci on możliwość rozliczania się w formie liniowej. W takim przypadku jest on obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Na PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma również możliwości rozliczyć się wspólnie z innych przychodów, tych opodatkowanych według skali podatkowej, które rozlicza się już na standardowym PIT-36 lub PIT-37 w przypadku, gdy część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko opodatkowana jest liniowo.


Zatem podatnik może od osiągniętego dochodu opodatkowanego liniowo odliczać w PIT-36L wyłącznie:

Natomiast od ustalonego podatku odliczyć może wyłącznie:

Dodatkowo podatnik rozliczający się liniowo może przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Oświadczenie o PIT-36L

Oświadczenie o wyborze rozliczenia liniowego należy złożyć do 20 stycznia roku, w którym zamierza się stosować opodatkowanie liniowe. Brak oświadczenia nie podlega uzupełnieniu, tzn. nie można go złożyć po upływie terminu.

Gdy podatnik rejestruje działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – oświadczenie o wyborze opodatkowania liniowego należy dokonać w CEiDG-1, a jeżeli podatnik nie dokonał zgłoszenia w tej formie - nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Uwaga!

W 2013 r. dzień 20 stycznia przypadał w niedzielę – zatem termin się przedłużał do 21 stycznia. W 2014 r. 20 stycznia to poniedziałek, zatem 20 stycznia 2014 r. jest ostatecznym terminem, w którym należy złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego.

Oświadczenie o podatku liniowym składa się wyłącznie raz. W latach kolejnych korzysta się z liniowej formy opodatkowania, chyba że złoży się w terminie do 20 stycznia danego roku oświadczenie przeciwne, tj. oświadczenie o rezygnacji z tej formy.


Łączenie innych form opodatkowania

Opodatkowanie podatkiem liniowym dotyczy wszystkich przychodów uzyskanych i opodatkowywanych w ramach działalności gospodarczej. Nie można zatem uzyskać z działalności gospodarczej przychodów opodatkowanych liniowo oraz być wspólnikiem spółki osobowej opodatkowanej na zasadzie skali podatkowej. Wspólnik, który wybierze PIT-36L musi rozliczać wszystkie przychody z działalności na zasadzie podatku liniowego, ewentualnie może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, wyboru opodatkowania liniowego dokonują wyłącznie rozliczający przychód na podstawie prowadzonych ksiąg (a nie w formie stawek z tabeli działów specjalnych produkcji rolnej). Oświadczenie o wyborze rozliczenia działów specjalnych w formie podatku liniowego złożyć należy do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy a w przypadku podatników rozpoczynających rozliczenie w trakcie roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działów. Oprócz PIT-36L podatnik może być zmuszony na koniec roku wypełnić również inne deklaracje - PIT-37, PIT-36, PIT-28 (najem), PIT-39. Inne źródła przychodów rozlicza on bowiem niezależnie od przychodów z PIT-36L.


Na przykład:

Podatnik prowadzi działalność liniowo oraz rozlicza umowę o pracę. Wypełni PIT-36L oraz PIT-37.

 

Uwaga!

Zgłoszenia o formie opodatkowania liniowego dokonać można poprzez CEiDG-1. W przypadku aktualizacji danych i zmiany formy opodatkowania – warto złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio do urzędu, niezależnie od aktualizacji CEiDG-1.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz