ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-36 działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 składają ci wszyscy, którzy w roku 2013 uzyskiwali jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku sami obliczyć zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty rozliczając się na zasadach skali podatkowej.

Jeżeli wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę – podatnicy złożą jedynie PIT-37. Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na PIT-36 (nie składa się).

PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%). Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36) drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe - dla każdej działalności odrębnie.

PIT-36 i załączniki

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-36 (19) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT/O (19) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT/D (23) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 objaśnienia
PIT/M (5) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (12) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/Z (4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (4) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
ZAP-3 (2) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 9 kwietnia
NIP-2 (9) Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
- obowiązujące od 9 kwietnia

 

PIT-36 nie złoży podatnik rozliczający działalność gospodarczą prowadzoną liniowo. W tym przypadku rozliczenie liniowe dotyczyć musi całości przychodów z firmy, zatem nie można łączyć opodatkowania firmy podatkiem liniowym i według skali.

Podatnicy, którzy rozliczają się na PIT-36L lub na PIT-28 mogą natomiast składać PIT-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność gospodarcza zgłoszona do podatku liniowego - rozliczana na PIT-36L, przychód ze sprzedaży samochodu – PIT-36.


Z PIT-36 skorzystają również podatnicy, którzy:

  • korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,
  • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego - w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.


PIT-36 złożyć należy również:

  • prowadząc najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach (zatem podatnicy nie wybrali opodatkowania ryczałtem w zakresie tych umów),
  • zarabiając za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
  • posiadając źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
  • wykazując należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (przychody obcokrajowców uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej, kapitały pieniężne, wygrane w grach losowych, dodatkowe wynagrodzenia emerytów od zakładu pracy, ), ale wyłącznie gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
  • sprzedając nieruchomość wybudowaną lub nabytą w roku 2008.

W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może zdarzyć się, że jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT-37 (np. z pracy), a drugie musi korzystać z PIT-36 (np. działalność gospodarcza). W takim przypadku łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.

 

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:

W powyższych przypadkach każdy z małżonków dokonuje samodzielnego rozliczenia – jeden np. na PIT-36, a drugi z nich odpowiednim dla niego druku (np. PIT-28).

Podatnik zobowiązany do składania PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-28 może być w ramach pozostałych swoich przychodów zobowiązany do rozliczenia się na PIT-36.

Doliczając dochody małoletniego dziecka (gdy nie musi ono rozliczać się samodzielnie, na odrębnej od rodzica deklaracji PIT), należy w miejsce standardowego PIT-37 złożyć PIT-36.

Rozliczenie strat z lat ubiegłych zmusza do złożenia PIT-36 zamiast PIT-37.

PIT-36 za rok 2013 składa się do 30 kwietnia 2014 r (środa).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Ania (25-04-2014 13:14:08)
Temat: do Ramylka
dokładnie tak. Pit 36 do końca kwietnia 2014 natomiast zwrot vatu bez ograniczenia kwietniowego
Autor: Ramylka (07-04-2014 20:40:44)
Temat: PIT-36 / VZM-1
jeśli miałam remont w 2013 to mogę rozliczyć się w PIT-36 do końca kwietnia 2014, czy wypełniając VZM-1 bez ograniczenia kwietniowego?
Autor: qqqzzz (27-03-2014 21:57:58)
Temat: zapis bez sensu
"Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na PIT-36...pokaż całą treść
"Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na PIT-36 (nie składa się)." to składa się czy się nie składa??? to jeśli mam dodatkowe dochody oprócz tych z pracy u swojego pracodawcy to mam składać pit36 i 37 czy tylko 37???zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz