PIT-y roczne 2014

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-2K ulga odsetkowa

Druk PIT-2k związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo. 

Regułą w przypadku ulgi odsetkowej będzie obecnie – ze względu na jej usunięcie z systemu podatkowego i jej działanie tylko na zasadzie praw nabytych - wyszczególnianie kwoty odliczanych odsetek jedynie w deklaracji rocznej oraz na druku PIT/D. Natomiast PIT-2k to załącznik składany wyłącznie w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. W latach kolejnych, w których podatnik korzysta z tej ulgi, PIT-2k nie jest bowiem dołączany do deklaracji rocznej.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 

Oświadczenie wskazuje na faktyczną wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która była podstawą udzielenia kredytu związanego z ulgą odsetkową. Oświadczenie składa się jednorazowo w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej (może to być inny rok niż rok zakończenia inwestycji budowlanej). W roku tym można korzystać również z odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi (przed zakończeniem inwestycji).

W przypadku, gdyby podatnik na jakiś czas przeznaczył mieszkanie na inne cele niż własne cele mieszkaniowe (np. wynajął mieszkanie), a następnie ponownie powrócił do prywatnego wykorzystywania nieruchomości – nie musi ponownie składać PIT-2K. Wystarczy kontynuacja odliczeń w deklaracji załączniku PIT/D.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 21-01-2016
 

Najlepiej dopasowane oprogramowanie dla firm.

Tylko teraz program SKP® TANIEJ O PODATEK VAT

Opieka posprzedażna i nowe wersje do końca 2017 r.

Stwórz własny pakiet: www.ksiega-podatkowa.pl

 


PKPiR – prosto, szybko, sprawnie!

Sprawdzony program dla firm i księgowych

Pobierz i korzystaj ZA DARMO

nawet do końca 2017 roku!

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl

 


  


JPK_VAT wypróbuj za darmo

Szukasz programu do obsługi JPK VAT?

Program do PKPiR tworzy

i wysyła JPK_VAT bez żadnych opłat!

Licencja wieczna i serwis do końca 2018 roku

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl