PIT-y roczne 2014

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-28/B ryczałt - spółka cywilna i spółka jawna

Łącznie z deklaracją PIT-28, podatnicy zobowiązani są złożyć druki PIT-28/A lub PIT-28/B. Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.

Danych z PIT-28/B nie należy wpisywać – sumować - na załączniku PIT-28/A. Są to załączniki traktowane rozłącznie – prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej złoży dwa niezależne druki załączników. Jeden z tytułu działalności w spółce – drugi, w którym wskaże przychody prywatne (jeśli posiada je poza spółką). Jeżeli występuje on tylko i wyłącznie jako wspólnik – składa PIT-28 oraz PIT-28B, bez konieczności składania PIT-28/A.

Dopiero po wyszczególnieniu powyższych przychodów osobno na PIT-28/A i PIT-28/B – należy je wpisać łącznie w PIT-28. Przychody wykazane w wierszu 3 części B.2 załącznika PIT-28/A, należy w części C zeznania PIT-28 zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w załączniku PIT-28/B. Pozycje 20-26 służą wykazaniu przychodów z PIT-28/A, natomiast w pozycjach 27-33 – podać należy wyłącznie wartości z PIT-28/B.

Deklarację PIT-28 oraz załącznik składają wspólnicy, a nie spółka cywilna lub jawna. Nie trzeba dodatkowo składać łącznie z nimi druku PIT/B.

W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem wielu spółek – składa on jeden PIT-28/B, na którym wskazuje wszystkie te spółki. Jeżeli nie starcza miejsca w załączniku – składa on kolejny załącznik, w którym wskazuje on kolejne spółki, których jest wspólnikiem. Część C.3 PIT-28/B wypełnić wystarczy na jednym załączniku, niezależnie od ilości składanych formularzy.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-28 (18) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (15) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (13) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 21-01-2016
 

Najlepiej dopasowane oprogramowanie dla firm.

Tylko teraz program SKP® TANIEJ O PODATEK VAT

Opieka posprzedażna i nowe wersje do końca 2017 r.

Stwórz własny pakiet: www.ksiega-podatkowa.pl

 


PKPiR – prosto, szybko, sprawnie!

Sprawdzony program dla firm i księgowych

Pobierz i korzystaj ZA DARMO

nawet do końca 2017 roku!

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl

 


  


JPK_VAT wypróbuj za darmo

Szukasz programu do obsługi JPK VAT?

Program do PKPiR tworzy

i wysyła JPK_VAT bez żadnych opłat!

Licencja wieczna i serwis do końca 2018 roku

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl