ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-16A Karta podatkowa

Deklarację PIT-16A składa się z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od podatku u osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Forma ta polega na określeniu podatku za rok kalendarzowy na podstawie decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu decyzji podatnik opłaca w trakcie roku podatek (decyzja wydawana jest po złożeniu do 20 stycznia danego roku podatkowego druku PIT-16). Natomiast w deklaracji PIT-16A, składanej po zakończeniu danego roku, podatnik informuje o odliczanej kwocie 7,75% podstawy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w roku 2013.

Jeżeli podatnik zdecydował się rozliczać na zasadach karty podatkowej, do 20 stycznia musiał złożyć PIT-16 (podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku wniosek składają z reguły w druku CEiDG-1). Deklaracji tej nie musi składać ponownie, tzn. jeżeli raz zadeklarował rozliczanie się w formie karty podatkowej, to w latach następnych korzysta z tej formy rozliczeń (otrzymuje od naczelnika urzędu skarbowego decyzję określającą), chyba że zmieni powyższą formę składając oświadczenie przeciwne lub zlikwiduje działalność do 20 stycznia danego roku.

Nawet, jeżeli podatnik nie chce i nie odlicza składek zdrowotnych, z końcem roku ma obowiązek złożyć PIT-16A.

PIT-16A

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-16A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358

 

Rozliczenie na zasadzie karty podatkowej eliminuje możliwość:


Do PIT-16A nie należy dołączać dodatkowych załączników. Jeżeli podatnik rozlicza również inne przychody, składa odpowiednią, dodatkową deklarację podatkową. Deklarację PIT-16A należy złożyć do 31 stycznia 2014 r.

Podatek natomiast płatny jest bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz