ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny stewardessy i pilota

Osoby zatrudnione w liniach lotniczych mają do czynienia z rozliczeniem podatkowym na odmiennych zasadach, niż pracownicy stacjonarni, pracujący przy naziemnej obsłudze transportu w liniach lotniczych. Decydującym o warunkach rozliczenia podatkowego będzie siedziba pracodawcy oraz zasady zatrudnienia w liniach lotniczych personelu samolotów.

Podstawą zatrudnienia osób pracujących w krajowych liniach lotniczych jest umowa o pracę. Zatrudnienie w krajowych liniach lotniczych nie oznacza jednak lotów wyłącznie na trasach krajowych, stąd bardzo często oprócz standardowego miejsca pracy, piloci oraz pozostała obsługa powietrzna, wykonują podróże służbowe, które rozliczają osobno, poza standardowym wynagrodzeniem.

Rozlicz swoje zeznanie PIT z bezpłatnym programem PIT 2017

 

Wypłata diet (o ile w ogóle przysługują) oraz świadczeń związanych z podróżami służbowymi nie jest podstawą ustalenia podatku i nie wpływa na rozliczenia PIT pod warunkiem, że świadczenia nie przekraczają kwot ustalonych przepisami prawa. Co więcej, świadczenia te pozostają nieopodatkowane i bez składek wyłącznie w przypadku, gdy linia lotnicza nie zapewnia wyżywienia, zakwaterowania lub nie finansują samodzielnie innych kosztów podróży służbowych. Tego rodzaju świadczenia nie widnieją w PIT-11 od pracodawcy i nie muszą być rozliczane przez organ skarbowy. Natomiast świadczenia przekraczające limity lub będące dodatkowymi, mimo zapewnienia bezpłatnego wyżywienia, noclegu i podróży – podlegają opodatkowaniu i powinny być wykazane w rocznej deklaracji PIT. Pracownicy otrzymujący często darmowe bilety na prywatne podróże środkami transportu firmowego otrzymują tzw. świadczenia nieodpłatne, których wartość w cenie kosztu ponoszonego przez pracodawcę doliczana jest do podstawy opodatkowania. Podobnie w cenie rynkowej doliczane są do przychodu koszty zakwaterowania czy wakacji przysługujących załodze samolotów.

 

Świadczenia bez PIT (nie należy ujmować w deklaracji rocznej PIT)
Rodzaj świadczenia Podróż krajowa Podróż zagraniczna

Diety

30 zł

Uzależniona od kraju docelowego (np. USA – 59 USD, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 39 EUR, UK – 35 GPB); Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety.

Inne wydatki

Opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.

Nocleg

Do 600 zł (dowód wydatku) lub ryczałt 45 zł

Uzależniony od kraju docelowego (np. USA – 200-350 USD, UK – 200 GPB, ZEA – 200 EUR) lub ryczałt – 25% diety

Dojazdy miejscowe

6 zł

Ryczałt – 1 dieta

Pobyt w szpitalu

Brak

25% diety, zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

 

Zwolniona z podatku pozostaje wartość ubioru służbowego, jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, oraz wartość ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór (w tym za pranie takiej odzieży).

Prywatne ubezpieczenie medyczne, karty sportowe, karty wstępu do klubów, nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW – stanowią co do zasady przychód, który powinien zostać wykazany w rocznej informacji od płatnika – PIT-11.

Zatrudniony w oparciu o umowę o pracę obowiązany jest złożyć w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym – deklarację PIT-37. Jeżeli umowa o pracę łączy się z umowami cywilnoprawnymi – PIT-37 zawierał wykazanych kilka wierszy w części wskazującej źródła przychodów. Jeżeli natomiast poza umowami rozliczanymi przez płatnika rozliczeniu podlegają inne przychody, od których zaliczkę należy opłacać samodzielnie, wówczas zamiast PIT-37 – złożyć należy PIT-36. Oprócz tego wystąpić może obowiązek rozliczenia pracowniczych programów motywacyjnych – gdzie uzyskiwane zyski wprowadzone zostaną co do zasady na PIT-38 (np., sprzedaż akcji pracowniczych). Może też dojść do sytuacji, w której pracodawca samodzielnie rozliczy podatek od programów motywacyjnych (np. wypłata dywidendy z przyznanych udziałów) i nie przekaże informacji podatkowej z tego tytułu (podatek zryczałtowany).

 

Zatrudnienie w zagranicznych liniach lotniczych

Zasadą jest, że wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku powietrznego (przede wszystkim samolotu) eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Jeżeli zatem:

  • w Polsce znajduje się siedziba lub przedstawicielstwo (zakład) zagranicznych linii lotniczych i to ono zatrudnia pracownika – zastosowanie znajdą polskie przepisy podatkowe,
  • zatrudniającym są zagraniczne linie lotnicze nie posiadające zakładu w Polsce lub zatrudniające poza działalnością oddziału (zakładu) – wówczas personel zastosować musi do swoich wynagrodzeń przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

W przypadku zatrudnienia zagranicznego zasady wypłaty wynagrodzeń zależeć będą od siedziby pracodawcy i konkretnych przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązujących w relacjach z tym krajem. Umowa wskazuje wówczas na jedną z dwóch zasad eliminowania opodatkowania w obu krajach:

  • zasadę zwolnienia z progresją (wyłączenia, kredytu podatkowego),
  • zasadę proporcjonalnego odliczenia, którą stosuje się również w przypadku zarobków z krajów, z którymi nie podpisano żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Dodatkowo pracując za granicą należy pamiętać, że dopuszczalnym jest w trakcie rozliczeń w Polsce odliczenie tzw. 30% diet zagranicznych, za każdy dzień przebywania w stosunku pracy (kwota ta pozostaje zwolniona z opodatkowania). Wartość pełnej kwoty diety jest inna w poszczególnych krajach, stąd też należy ją ustalić indywidualnie.

 

Rozliczenia podatkowego dokonać należy na druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

 

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

  • data utworzenia: 27-02-2018
  • data modyfikacji: 27-02-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz