ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny rencisty

O tym, który (i czy w ogóle) PIT powinna złożyć osoba pobierająca świadczenie rentowe, decyduje fakt, czy oprócz tego świadczenia, w roku podatkowym otrzymywała jeszcze jakieś inne przychody wynikające z podejmowania dodatkowej aktywności zarobkowej. Istotne będzie również to czy podatnik rencista chce skorzystać z pewnych udogodnień, które przewidują przepisy prawa podatkowego. Nie ma natomiast żadnego znaczenia czy świadczenie rentowe jest pobierane przez podatnik z tytułu niezdolności do pracy czy też na skutek przyznania renty socjalnej.

 

<< PIT roczny emeryta >>

Dochód tylko z renty

Renciści, dla których w roku podatkowym 2017 jedynym źródłem dochodu była renta, i którzy jednocześnie nie korzystają z odliczeń, nie mają obowiązku wypełnić ani złożyć żadnego rocznego zeznania podatkowego na formularzu Podatnik pobierający świadczenie rentowe zostanie wyręczony w tej kwestii przez Zakład Ubezpieczeń społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Co do zasady do ostatniego dnia lutego wspomniane organy rentowe mają obowiązek przekazania rencistom wypełniony formularz informacyjny PIT-40A/11A ( jest to ten sam druk, prezentujący te same informacje), wystawiany jako PIT-40A kiedy organ rentowy przekazuje informacje o rocznym obliczeniu podatku przez siebie, natomiast PIT-11A organ rentowy wystawia kiedy informuje o dochodach uzyskanych od organu (takich jak, emerytury, renty, zasiłki pieniężne). W przypadku rencistów nie uzyskujących innych dochodów i nie chcących korzystać z dodatkowych możliwości jakie daje samodzielne rozliczenie rocznego przekazanie przez ZUS/KRUS PIT-40A/11A do Urzędu skarbowego zastępuję złożenie rozliczenia rocznego przez nich samych.

 

Jeden procent podatku dla OPP

Od roku 2017 emeryci oraz renciści nie składający własnego zeznania podatkowego mają także możliwość zdecydowania na jaki cel chcą przeznaczyć 1 % swojego podatku, co wcześniej niestety nie było możliwe i wymagało składania przez tych podatników własnego rozliczenia rocznego. Emeryt lub rencista może złożyć oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku na druku PIT-OP. Formularz PIT-OP należy złożyć o urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Termin do złożenia oświadczenia upływa 30 kwietnia. W takich sytuacjach organy skarbowe przekazują środki z 1% zgodnie z dyspozycją podatnika.

Świadczenie rentowe rozlicz w bezpłatnym programie PIT 2017

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Renciści którzy osiągali w roku podatkowym jedynie dochody z renty, ale chcieliby mieć możliwość wspólnego opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka, bądź też chcieliby się rozliczyć jako osoby samotnie wychowujący dzieci, muszą złożyć samodzielnie sami roczne. Złożenie samodzielnie zeznania jest konieczne również w przypadku gdy, podatnik - rencista chciałby skorzystać z ulg i przysługujących mu odliczeń. W obu tych przypadkach informacje na druku PIT-40A/11A stanowią podstawę do wypełnienia zeznań rocznych PIT-36 lub PIT-37, do których należy przenieść na odpowiednie pozycje kwoty wskazywane w otrzymanych drukach.

 

Ulgi podatkowe

Osoby pobierające świadczenie rentowe, podobnie jak emeryci mogą skorzystać m.in z następujących ulg zmniejszających dochód, a tym samym podstawę opodatkowania:

 

Kwota wolna od podatku

W przypadku, gdy w roku 2017 podatnik osiągnął dochód, który nie przekroczył kwoty 6600,00 zł nie powinien on zapłacić żadnego podatku, gdyż tyle wynosi kwota wolna od podatku. Wtedy zwrot podatku może wynosić aż 1188,00 zł. Jeżeli dochody podatnika uzyskane w trakcie roku zawierały się w przedziale między 6601,00 zł a 11.000,00 zł kwota wolna będzie się zmniejszała proporcjonalnie od kwoty 6600,00 do kwoty 3091,00 zł, a wysokość zwrotu podatku będzie zawierała się między 1188,00 zł a 556,02 zł. Im wyższy osiągnięty dochód tym kwota wolna od podatku będzie niższa. Kiedy podatnik osiągnął dochód powyżej 11.011,00 zł a nie przekroczył poziomu dochodu dla I progu podatkowego wynoszącego 85.528,00 zł kwota wolna od podatku jest stała i wynosi 3091,00 zł a zwrot z tytułu kwoty wolnej od podatku wyniesie stałe 556,02 zł. W przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo na wysokość kwoty wolnej a tym samym i wysokość zwrotu podatku, może wpłynąć korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Jest tak bowiem wydatki z tytułu korzystania z ulgi rehabilitacyjnej odliczane są od dochodu, i w efekcie prowadza do zmniejszenia podstawy opodatkowania w pierwszej kolejności. W przypadku dużych odliczeń z tytułu korzystania z ulgi może dojść nawet do sytuacji w której ustalony dochód za poprzedni rok podatkowy zmniejszy się znacznie, co umożliwi wykorzystanie kwoty wolnej od podatku w większym zakresie i ustalenie wyższego zwrotu podatku.

 

Dochody z innych źródeł i renta

Obowiązek złożenia własnego rozliczenia rocznego mają również Ci podatnicy renciści, którzy w roku poprzednim osiągali dochody z innych tytułów niż tylko renta, pracując na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, lub umowy o pracę, bądź też prowadząc indywidualną działalność gospodarczą. Ci jako pracownicy powinny do końca lutego 2018 r. otrzymać od swoich pracodawców informację PIT-11. Druk PIT-11 zawiera informację o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz o wysokości zaliczki na podatek dochodowy jakie zostały pobrane przez zatrudniającego będącego płatnikiem.

 

Termin

Podatnik emeryt składający rozliczenie samodzielnie ma obowiązek złożyć zeznanie do dnia 30 kwietnia 2018 r., który przypada w tym roku w poniedziałek. Brak złożenia rocznego zeznania podatkowego w terminie naraża podatnika na odpowiedzialność karno-skarbową.

Spóźnienie ze złożeniem rozliczenie najczęściej potraktowane zostanie jako wykroczenie skarbowe. W takich sytuacjach urzędnicy skarbowi mogą nałożyć mandat, którego kwota zwykle wynosi kilkaset złotych (może się wahać od 210 zł do 4200 zł)

Przekroczenie terminu złożenia deklaracji może pozbawić podatnika także możliwości skorzystania z niektórych korzystnych dla niego rozwiązań, takich jak złożenie wspólnego rozliczenia z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Spóźniony podatnik nie ma tez możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dlatego lepiej jest złożyć zeznanie roczne nawet z błędami ale w terminie, a następnie dokonać jego korekty, niż oczekiwać na wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości i spóźnić się ze złożeniem rozliczenia.

 

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

  • data utworzenia: 07-03-2018
  • data modyfikacji: 07-03-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz