ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny emeryta

O tym czy w ogóle, i jaki PIT powinien złożyć emeryt decyduje fakt, czy prócz pobierania świadczenia emerytalnego uzyskiwał jeszcze jakieś inne przychody wynikające z podejmowania dodatkowej aktywności zarobkowej, bądź też czy chce skorzystać z pewnych udogodnień, które przewidują przepisy prawa podatkowego dla podatników.

 

<< PIT roczny rencisty >>

 

Ci emeryci, których w roku 2017 jedynym źródłem dochodu była emerytura, a ponadto nie chcą korzystać z odliczeń, nie muszą wypełniać ani składać rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT. Emerytowany podatnik zostanie wyręczony w tej kwestii przez Zakład Ubezpieczeń społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Co do zasady do ostatniego dnia lutego wspomniane organy rentowe mają obowiązek przekazania emerytom wypełniony formularz informacyjnego PIT-40A/11A, zawierający roczne obliczenie podatku przez organ rentowy bądź informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego (takich jak, emerytury, renty, zasiłki pieniężne). W przypadku emerytów nie uzyskujących innych dochodów i nie chcących korzystać z dodatkowych możliwości jakie daje samodzielne rozliczenie rocznego przekazanie przez ZUS/KRUS PIT-40A do Urzędu skarbowego zastępuję złożenie rozliczenia rocznego przez nich samych.

 

Od roku 2017 emeryci nie składający własnego zeznania podatkowego mają także możliwość zdecydowania na jaki cel chcą przeznaczyć 1 % swojego podatku, co wcześniej niestety nie było możliwe i wymagało składania przez emeryta własnego rozliczenia rocznego. Emeryt lub rencista może złożyć oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku na druku PIT-OP. Formularz PIT-OP należy złożyć o urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Termin do złożenia oświadczenia upływa 30 kwietnia. W takich sytuacjach organy skarbowe przekazują środki z 1% zgodnie z dyspozycją podatnika.

Emerycie rozlicz swoje zeznanie PIT z bezpłatnym programem PIT 2017

Emeryci którzy osiągali jedynie dochody z emerytury, ale chcieliby mieć możliwość wspólnego opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka, bądź też chcieliby się rozliczyć jako osoby samotnie wychowujący dzieci, muszą złożyć samodzielnie zeznanie roczne. Złożenie samodzielnie zeznania jest konieczne również w przypadku gdy, emerytowany podatnik chciałby skorzystać z ulg i przysługujących mu odliczeń. W obu tych przypadkach informacje na druku PIT-40A/11A stanowią podstawę do wypełnienia zeznań rocznych PIT-36 lub PIT-37, do których należy przenieść na odpowiednie pozycje kwoty wskazywane w otrzymanych drukach.

 

Emeryci mogą skorzystać m.in z następujących ulg zmniejszających dochód, a tym samym podstawę opodatkowani:

 

Obowiązek złożenia własnego rozliczenia rocznego mają również Ci emeryci, którzy w roku poprzednim osiągali dochody z innych tytułów niż tylko emerytura, pracując na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, lub umowy o pracę, bądź też prowadząc indywidualną działalność gospodarczą. Ci emeryci jako pracownicy powinny do końca lutego 2018 r. otrzymać od swoich pracodawców informację PIT-11. PIT-11 zawiera informację o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz o wysokości zaliczki na podatek dochodowy jakie zostały pobrane przez zatrudniającego będącego płatnikiem.

Podatnik emeryt składający rozliczenie samodzielnie ma obowiązek złożyć zeznanie do dnia 30 kwietnia 2018 r., który przypada w tym roku w poniedziałek. Brak złożenia rocznego zeznania podatkowego w terminie naraża podatnika na odpowiedzialność karno-skarbową.

Spóźnienie ze złożeniem rozliczenie najczęściej potraktowane zostanie jako wykroczenie skarbowe. W takich sytuacjach urzędnicy skarbowi mogą nałożyć mandat, którego kwota zwykle wynosi kilkaset złotych (może się wachać od 210 zł do 4200 zł)

Przekroczenie terminu złożenia deklaracji może pozbawić podatnika także możliwości skorzystania z niektórych korzystnych dla niego rozwiązań, takich jak złożenie wspólnego rozliczenia z z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Spóźniony podatnik nie ma tez możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dlatego lepiej jest złożyć zeznanie roczne nawet z błędami ale w terminie, a następnie dokonać jego korekty, niż oczekiwać na wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości i spóźnić się ze złożeniem rozliczenia.

 

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

  • data utworzenia: 05-03-2018
  • data modyfikacji: 07-03-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz