PIT-y roczne 2014

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT/O ulgi i odliczenia podatkowe

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.

PIT/O jest załącznikiem do PIT-36, PIT-37, PIT-28. Podatnicy rozliczający pozostałe przychody, na innych deklaracjach, z ulg skorzystać nie mogą, więc załącznika nie zastosują. Ulg nie rozlicza się w związku np. z prywatną sprzedażą akcji lub zbyciem nieruchomości – gdy podatek pobiera się ryczałtem i nie łączy z pozostałymi źródłami przychodów. Wyjątkiem jest PIT-36L, którego składający korzysta z odliczenia składek na IKZE. W tym przypadku kwotę odliczenia wpisać należy bezpośrednio na druku PIT-36L, nie składając łącznie z nim druku PIT/O.

 

PIT/O służy do wykazania takich ulg, jak:

Załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, składać go należy łącznie z drukiem PIT. Samodzielnie nie wywoła skutków złożenia deklaracji rocznej. W przypadku załączenia go do druku PIT, należy wskazać ilość druków załączonych.

Na PIT/O nie należy wskazywać odliczeń z tytułu składek ZUS, zdrowotnych, kosztów uzyskania. Te wykazywane są bezpośrednio na poszczególnych deklaracjach. Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie.

Kolejność wypełniania deklaracji wymaga, by początkowo uwzględnić wszystkie przysługujące nam ulgi w załączniku PIT/O, a potem ich łączną wartość – odrębnie dla odliczeń od dochodu i podatku – przenieść do właściwej deklaracji podatkowej.

Ilość złożonych załączników PIT/O należy wymienić w deklaracji podatkowej. Jeżeli bowiem nie starczy miejsca na wykazanie wszystkich rozliczanych ulg – składa się kolejny załącznik określając go kolejnym numerem. W kolejnym załączniku oznaczyć należy w poz. 4 numer załącznika oraz część której kontynuacja dotyczy, oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B lub częścią C. Każdorazowo należy podać swoje dane osobowe, a w przypadku części D i E wykazuje się wyłącznie numer NIP lub PESEL (własny i małżonka, jeśli rozliczają się wspólnie), numer załącznika (poz. 4) oraz brakujące dane w części D.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT/O (20) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

 

Uwaga !

Ulgi niewykazane w zeznaniu rocznym nie przepadają! Można z nich korzystać także po zakończeniu roku na zasadzie korekty deklaracji za rok 2014. Nie ma natomiast możliwości przenoszenia niewykorzystanych kwot ulg na lata następne, tzn. jeżeli przychody podatnika lub wartość podatku była zbyt niska w stosunku do wykazanej w PIT/O ulgi, to część niewykorzystana przepada.

W przypadku ulg odliczanych od dochodu ich łączna wartość (suma wszystkich odliczeń) nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu dochodu zwolnionego (którego w deklaracji po prostu się nie wykazuje), strat oraz składek ZUS.

W przypadku ulg odliczanych od podatku ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne. Korzystając z PIT/O niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie przysługujących podatnikowi ulg. Dokumentów tych nie należy dołączać do zeznania podatkowego, należy je natomiast przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok 2014 (czyli do końca roku 2020).

Informacje o przysługujących podatnikowi ulgach, które wskazywane są w PIT/O uzyskasz w dziale ulgi i odliczenia.

 

Uwaga! Rozliczanie ulgi prorodzinnej na druku PIT/O - zmiany


W rozliczeniach rocznych PIT za 2014 roku zmianie ulegną zasady rozliczania ulgi prorodzinej. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów przygotowało nowy druk PIT/UZ służący ubieganiu się o zwrot nierozliczonej ulgi prorodzinnej.

 

<< więcej o zmianach w uldze prorodzinnej

 

Wprowadzenie do zastosowania nowego załącznika PIT/UZ nie spowoduje jednak usunięcia załącznika PIT/O.

 

Kiedy PIT/O a kiedy PIT/UZ

Druk PIT/O nadal będzie miał zastosowanie jednak wyłącznie w przypadku podatników rozliczających ulgę prorodzinną, u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie niższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

W przypadku podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 za 2014 rok będą chcieli rozliczyć ulgę na dzieci – a u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 - zastosowanie będzie miał wyłącznie załącznik PIT/UZ.

 

PIT/UZ podobnie jak PIT/O jest załącznikiem do deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

 

<< więcej o załączniku PIT/UZ

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 21-01-2016
 

Najlepiej dopasowane oprogramowanie dla firm.

Tylko teraz program SKP® TANIEJ O PODATEK VAT

Opieka posprzedażna i nowe wersje do końca 2017 r.

Stwórz własny pakiet: www.ksiega-podatkowa.pl

 


PKPiR – prosto, szybko, sprawnie!

Sprawdzony program dla firm i księgowych

Pobierz i korzystaj ZA DARMO

nawet do końca 2017 roku!

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl

 


  


JPK_VAT wypróbuj za darmo

Szukasz programu do obsługi JPK VAT?

Program do PKPiR tworzy

i wysyła JPK_VAT bez żadnych opłat!

Licencja wieczna i serwis do końca 2018 roku

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl