ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-8S

Od 2011 rok nie sporządza się PIT-8S. Od 1 stycznia 2011 roku nie obowiązuje już ten formularz. Kwoty stypendium wykazuje się w PIT-8C.

Zwolnieniu podlegać będą stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Innego rodzaju stypendia, które nie są w całości zwolnione z opodatkowania, podlegają ujęciu w PIT-8C, a jeśli będą to stypendia wypłacane w związku ze stosunkiem pracy łączącym stypendystę z tym zakładem (np. stypendium szkoleniowe) PIT-11.

Podobnie PIT-11 zamiast PIT-8C lub PIT-8S wystawią z tytułu wypłaty stypendium jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów innych niż wskazanych powyżej (np. z udziałem funduszy strukturalnych UE).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 26-08-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz