Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

PFRON

 • DEKIIA.F_I ( 56 002B 29-01-2007 )
  DEK-II-a(2003) Deklaracja wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • DEKR.F_I ( 67 723B 29-01-2007 )
  DEK-R(2003) Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • DEKW.F_I ( 55 907B 29-01-2007 )
  DEK-W(2003) Deklaracja wpłaty na PFRON
 • INF1.F_I ( 63 010B 29-01-2007 )
  INF-1(2003) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • INF2.F_I ( 57 503B 29-01-2007 )
  INF-2(2003) Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • INFDP.F_I ( 120 927B 14-04-2011 )
  INF-D-P(2011) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
 • INFUA.F_I ( 63 863B 22-04-2008 )
  INF-U-A(2008) Informacja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek
 • INFUG.F_I ( 60 682B 16-04-2008 )
  INF-U-G(2008) Miesięczna informacja osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą
 • INFUKZ.F_I ( 117 214B 07-11-2008 )
  INF-U-Kz(2008) Informacja o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • INFUP.F_I ( 63 914B 03-06-2008 )
  INF-U-P(2008) Miesięczna informacja pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu
 • INFUR.F_I ( 114 380B 04-02-2009 )
  INF-U-R(2008) Rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny
 • INFW.F_I ( 128 970B 19-04-2011 )
  INF-W(2011) Informacja półroczna dotycząca spełnienia przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
 • INFWZ.F_I ( 122 153B 07-07-2011 )
  INF-WZ(2011) Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
 • WND.F_I ( 119 912B 16-06-2011 )
  Wn-D(2011) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • WNK1.F_I ( 57 935B 22-04-2008 )
  Wn-K cz1(2007) Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzenia oraz
 • WNK2.F_I ( 114 801B 07-09-2009 )
  Wn-K cz2(2007) Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzenia oraz
 • WNKZ1.F_I ( 120 025B 05-05-2011 )
  Wn-KZ cz1(2011) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem
 • WNKZ2.F_I ( 116 916B 05-05-2011 )
  Wn-KZ cz2(2011) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych cz.2
 • WNKZ3.F_I ( 114 197B 05-05-2011 )
  Wn-KZ cz3(2011) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz.3
 • WNO1.F_I ( 61 101B 27-03-2008 )
  Wn-O(2007) Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • WNS.F_I ( 68 961B 29-01-2007 )
  Wn-S(2004) Wniosek starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych itp.
 • WNS2.F_I ( 54 690B 29-01-2007 )
  Wn-S zał.1(2004) Zał. 1 do wniosku starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych itp.
 • WNS3.F_I ( 56 331B 29-01-2007 )
  Wn-S zał.2(2004) Zał. 2 do wniosku starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych itp.
 • WNU1.F_I ( 113 696B 07-09-2009 )
  Wn-U cz1(2009) Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika… cz.1
 • WNU2.F_I ( 119 256B 29-01-2009 )
  Wn-U cz2(2009) Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika… cz.2
 • WNUA.F_I ( 117 931B 10-05-2011 )
  Wn-U-A(2011) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
 • WNUG.F_I ( 117 183B 06-10-2011 )
  Wn-U-G(2011) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
 • WNW1.F_I ( 119 560B 05-05-2011 )
  Wn-W cz1(2011) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz. 1
 • WNW2.F_I ( 114 718B 05-05-2011 )
  Wn-W cz2(2011) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz. 2

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz