Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

PFRON

 • DEKIIA.F_I ( 56 002B 29-01-2007 )
  DEK-II-a(2003) Deklaracja wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • DEKR.F_I ( 67 723B 29-01-2007 )
  DEK-R(2003) Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • DEKW.F_I ( 55 907B 29-01-2007 )
  DEK-W(2003) Deklaracja wpłaty na PFRON
 • INF1.F_I ( 63 010B 29-01-2007 )
  INF-1(2003) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • INF2.F_I ( 57 503B 29-01-2007 )
  INF-2(2003) Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • INFDP.F_I ( 120 927B 14-04-2011 )
  INF-D-P(2011) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
 • INFUA.F_I ( 63 863B 22-04-2008 )
  INF-U-A(2008) Informacja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek
 • INFUG.F_I ( 60 682B 16-04-2008 )
  INF-U-G(2008) Miesięczna informacja osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą
 • INFUKZ.F_I ( 117 214B 07-11-2008 )
  INF-U-Kz(2008) Informacja o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • INFUP.F_I ( 63 914B 03-06-2008 )
  INF-U-P(2008) Miesięczna informacja pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu
 • INFUR.F_I ( 114 380B 04-02-2009 )
  INF-U-R(2008) Rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny
 • INFW.F_I ( 128 970B 19-04-2011 )
  INF-W(2011) Informacja półroczna dotycząca spełnienia przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
 • INFWZ.F_I ( 122 153B 07-07-2011 )
  INF-WZ(2011) Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
 • WND.F_I ( 119 912B 16-06-2011 )
  Wn-D(2011) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • WNK1.F_I ( 57 935B 22-04-2008 )
  Wn-K cz1(2007) Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzenia oraz
 • WNK2.F_I ( 114 801B 07-09-2009 )
  Wn-K cz2(2007) Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzenia oraz
 • WNKZ1.F_I ( 120 025B 05-05-2011 )
  Wn-KZ cz1(2011) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem
 • WNKZ2.F_I ( 116 916B 05-05-2011 )
  Wn-KZ cz2(2011) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych cz.2
 • WNKZ3.F_I ( 114 197B 05-05-2011 )
  Wn-KZ cz3(2011) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz.3
 • WNO1.F_I ( 61 101B 27-03-2008 )
  Wn-O(2007) Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • WNS.F_I ( 68 961B 29-01-2007 )
  Wn-S(2004) Wniosek starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych itp.
 • WNS2.F_I ( 54 690B 29-01-2007 )
  Wn-S zał.1(2004) Zał. 1 do wniosku starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych itp.
 • WNS3.F_I ( 56 331B 29-01-2007 )
  Wn-S zał.2(2004) Zał. 2 do wniosku starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych itp.
 • WNU1.F_I ( 113 696B 07-09-2009 )
  Wn-U cz1(2009) Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika… cz.1
 • WNU2.F_I ( 119 256B 29-01-2009 )
  Wn-U cz2(2009) Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika… cz.2
 • WNUA.F_I ( 117 931B 10-05-2011 )
  Wn-U-A(2011) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
 • WNUG.F_I ( 117 183B 06-10-2011 )
  Wn-U-G(2011) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
 • WNW1.F_I ( 119 560B 05-05-2011 )
  Wn-W cz1(2011) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz. 1
 • WNW2.F_I ( 114 718B 05-05-2011 )
  Wn-W cz2(2011) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz. 2

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.