Podatki a handel w Internecie

PCC a wartość rynkowa

Z tytułu sprzedaży rzecz lub prawa podatnik zobowiązany będzie zapłacić podatek w przedziale od 1 do 2 % liczonej od wartości podstawy opodatkowania. Wydawałoby się zatem, że jeśli strony umówią się między sobą i na umowie sprzedaży określą zaniżoną wartość transakcji – to mogą płacić podatek od niższej podstawy a w konsekwencji – obniżyć jego wartość. W praktyce jest to postępowanie nieprawidłowe.

Podstawą opodatkowania jest nie tyle wartość wskazana w umowie wiążącej strony, co cena rynkowa przedmiotu transakcji (rzeczy lub prawa majątkowego).

Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Stąd też sztuczne zaniżenie ceny przedmiotu umowy i zadeklarowanie kwoty obniżonej skutkować może m.in. ustaleniem prawidłowej wartości podstawy opodatkowania.

W przypadku transakcji internetowych na platformach aukcyjnych zaniżenie wartości rynkowej nie jest możliwe. Na aukcji bowiem to rynek tworzy cenę ostateczną, która wystąpi między stronami transakcji. Należy być jednak przygotowanym na konieczność argumentowania transakcji po cenie nad wyraz korzystnej w przypadku sprzedaży „kup teraz” lub sprzedanej po cenie niższej niż ofertowa. Wówczas decydującym okazać się może stan sprzedawanej rzeczy, a także inne okoliczności determinujące takie, a nie inne ustalenie ceny sprzedaży.

Jeżeli bowiem podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Jeżeli natomiast podatnik, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Domiar podatku związany będzie nie tylko z obowiązkiem zapłaty go od wyższej podstawy opodatkowania, ale również z zapłatą odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Standardowo podatek w prawidłowej wysokości powinien być płacony w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-08-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: xxx (24-02-2016 11:09:24)
Temat: c
x
Autor: Damian (15-10-2015 07:30:24)
Temat: Zakup działki budowlanej
Zakupiłem działkę w normalnej jak na tę okolicę cenie. Mimo to chciałbym uniknąć płacenia odsetek. Jak mogę dowiedzieć się czy US naliczy mi jakiś domiar i...pokaż całą treść
Zakupiłem działkę w normalnej jak na tę okolicę cenie. Mimo to chciałbym uniknąć płacenia odsetek. Jak mogę dowiedzieć się czy US naliczy mi jakiś domiar i w jakiej wysokości oraz gdzie go zapłacić? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz