ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Dochody zagraniczne

Dochody zagraniczne co do zasady podlegają wykazaniu w polskim rocznym zeznaniu PIT w różny sposób w zależności od zasad opodatkowania określonych przez umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Zasadniczo zgodnie z polskim prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) podlega opodatkowaniu w Polsce od wszystkich swoich dochodów, również uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w którym dochód uzyskano.

Warto tutaj dodać, że osiąganie w Polsce (z pracy, zleceń itp. wykonywanych w Polsce) dochodów od podmiotów zagranicznych traktowane jest jak dochód osiągnięty w Polsce, opodatkowany na zasadach ogólnych, w Polsce. Umowa międzynarodowa nie ma tu żadnego znaczenia.

Umowy międzynarodowe

Każdy kraj może opodatkować dochody uzyskane na jego terytorium lub przez jego rezydentów podatkowych (przez osoby zamieszkałe w danym Państwie). To prowadzi z kolei do opodatkowania podwójnego - każdy osiągający dochody za granicą płaciłby podatek w swoim kraju i w kraju uzyskania dochodu. Na szczęście z wieloma krajami Polska podpisała umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Umowa taka w różny sposób reguluje zasady opodatkowania różnego rodzaju dochodów. Znaleźć można następujące rozwiązania:

  • zwolnienie dochodów z opodatkowania w jednym kraju, a opodatkowanie ich jedynie w drugim;
  • dopuszczenie dochodów do opodatkowania w obu krajach z metodą unikania podwójnego opodatkowania (np. dochody z pracy najemnej):
    • metoda odliczenia proporcjonalnego nakazuje wykazanie dochodu w obu krajach z prawem do odliczenia proporcjonalnego podatku zapłaconego w jednym kraju w zeznaniu złożonym w drugim;
    • metoda zwolnienia z progresją nakazuje opodatkowanie dochodów w jednym tylko kraju, a w drugim kraju wykazuje się je jedynie w zeznaniu rocznym i podwyższają one stawkę podatku (skala podatkowa) od dochodów w tym drugim kraju opodatkowanych;
  • dopuszczenie opodatkowania w jednym kraju według stawki nie wyższej niż wskazana w zeznaniu, przy jednoczesnym dozwoleniu na odliczenie tego podatku w drugim kraju od podatku należnego (np. przy dochodach kapitałowych, odsetkach, licencjach).

W przypadku umów międzynarodowych miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ustala się  w oparciu o regulacje zawarte w takiej umowy. W przypadku działalności gospodarczej ważne jest z kolei, czy działalność gospodarcza za granicą wykonywana jest przy zastosowaniu stałego zakładu, placówki, w takim bowiem przypadku co do zasady dochody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane za granicą, w miejscu jej wykonywania.

Uwaga! Odrębna terminologia umowy

Umowy międzynarodowe w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu posiadają własną terminologię podatkową. Na przykład niektóre przychody w Polsce klasyfikowane jako przychody z działalności gospodarczej, w treści umowy podlegają odrębnym zasadom, jako np. należności licencyjne. Upewnij się u swojego doradcy podatkowego. Z kolei zwrot "praca najemna" w umowie międzynarodowej oznacza stosunek pracy, zlecenie czy umowę o dzieło (bez przejścia praw autorskich), zatem dochody z tych właśnie źródeł podlegają regulacjom przepisów umowy międzynarodowej dotyczących pracy najemnej.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 09-06-2008
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz