Aktualności podatkowe

28.09 Dzień Seniora w ZUS

W Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – 1 października – w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zostanie zorganizowany Dzień Seniora. Osoby starsze będą mogły skorzystać w tym dniu z porad specjalistów ZUS, uczestniczyć w forum ekspertów, jak również otrzymać specjalnie przygotowane materiały informacyjne. ...

27.09 Wzrost płac nauczycieli

Odnosząc się do kwestii założeń budżetowych dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w 2008 r., Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 wynosi ...

26.09 VAT i mniej odpadów

Nie ma już ceny nabycia czy kosztów wytworzenia przy podstawie opodatkowania VAT darowanych artykułów spożywczych. Będzie za to cena rynkowa, która przy starym pieczywie może być znikoma. Takie właśnie rozwiązania przyjął parlament – czekamy na podpis prezydenta...

26.09 Przerwy w e-ZUS Warszawa

W związku ze zmianą sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 26-28 września 2007 roku wprowadza okresowe przerwy technologiczne ...

25.09 GUS a podatki

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju na lipiec 2007 r. W informacji tej ujęto dane dotyczące opodatkowania. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I półroczu br. kształtowała się korzystniej niż przed rokiem ...

25.09 Ściganie w Internecie

Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia, ściganie przestępstw w internecie i e-handel to temat polsko-niemieckich warsztatów w Izbie Skarbowej w Szczecinie. Kontynuując wieloletnią współpracę administracji skarbowych woj. zachodniopomorskiego i kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie ...

24.09 Przerwy w e-ZUS Wrocław

W związku ze zmianą sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 24-25 września 2007 roku wprowadza okresowe przerwy technologiczne ...

24.09 Zmiany w eDeklaracjach

19 września 2007r. weszły w życie zmiany w deklaracjach, przewidziane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego ...

21.09 MF o darowiznach i VAT

Informacja w sprawie przyjętych przez Sejm rozwiązań dotyczących opodatkowania darowizn: Odnosząc się do wskazywanych od pewnego czasu niejasności związanych z opodatkowaniem darowizn, rząd zaproponował - w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ....

20.09 Wracasz spoza UE?

9 października 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę SK 70/06 w sprawie zgodności art. 190 § 1 pkt 6 lit. a in fine ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny w zakresie, w jakim nakłada na obywatela przebywającego czasowo za granicą i z tego tytułu zwolnionego od cła od rzeczy ....

19.09 Więcej PARPu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poszerzenie zakresu działań oraz zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do otrzymywania pomocy finansowej od agencji – to główne cele nowelizacji ustawy ...

19.09 Przerwy w e-ZUS

W związku ze zmianą sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 20 września 2007 roku wprowadza okresowe przerwy technologiczne ...

18.09 Odlicz straty z UE

Straty z najmu w krajach UE można odliczyć w POlsce - tak orzekł ETS. Ten wyrok można odnieść również do innych strat, do strat z innych źródeł przychodów, które również można odliczyć w Polsce ....

17.09 eZUS pilne!

W związku z upływem w dniu 30 września 2007 r. okresu ważności certyfikatu klucza publicznego Ośrodka Przetwarzania Danych, zachodzi konieczność zarejestrowania w oprogramowaniu służącym do elektronicznej wymiany danych z ZUS (np. program "Płatnik" ...

17.09 Nowa ulga prorodzinna

Parlamentarzyści wprowadzili nowe limity ulgi prorodzinnej. Nowelizacja daje prawo do ponad tysiąca złotych na jedno dziecko. Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta. Ulga polega na ...

14.09 Wymieniłeś dowód? Powiadom US!

W związku z trwającym obecnie procesem wymiany dowodów osobistych, który zakończy się 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Finansów przypomina wszystkim podatnikom wymieniającym dowody osobiste, o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych.

13.09 Walka z chorobą, nie rencistą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej od 1996 r. Program ten skierowany jest do osób, które w wyniku chorób i następstw urazów są zagrożone powstaniem długotrwałej niezdolności do pracy. W ciągu 11 lat z rehabilitacji leczniczej skorzystało ponad 500 tys. osób ...

13.09 Budżet a podatki

11 września 2007 r. we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2008. Deficyt budżetu państwa, zgodnie z projektem ustawy, w przyszłym roku ma wynieść nie więcej niż ...

12.09 Ulgi dla firm

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w przedmiocie restrukturyzacji przedsiębiorców. Celem rozporządzenia jest określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację ...

11.09 Minimum 1126 zł

Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie z 936zł do 1126 zł brutto, czyli o 190 zł, tj. o 20,3 proc. Będzie stanowić ono ok. 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Spowoduje to ...

11.09 Gilowska ministrem

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał z dniem 10 września 2007 r. w skład Rady Ministrów Panią Zytę Janinę Gilowską na urzędy ...

10.09 Podatki a polityka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 7 września 2007 r. odwołał ze składu Rady Ministrów Zytę Gilowską ...

07.09 Nowa ustawa akcyzowa

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zupełnie nowej ustawy o podatku akcyzowym. Nowy, choć oparty na ustawie dotychczas obowiązującej, realizuje dyrektywy UE...

07.09 Koniec sankcji VAT

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące zobowiązania podatkowego. Stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji ...

06.09 Podatnik górą!

Wczoraj Sejm zatwierdził korzystne dla podatników ustawy. Ulga prorodzinna w górę, ulga budowlana na zwrot VAT przedłużona...

05.09 Mniej odpowiedzialności

Zgodnie z Ordynacją podatkową, nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą ...

04.09 Zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy, rozliczający się z fiskusem za pomocą karty podatkowej, będą mogli zawieszać prowadzoną działalność gospodarczą w związku z opieką nad małym dzieckiem. Zgodnie z propozycją rządową ...

04.09 Nie będzie nowych ulg PIT?

Rząd nie popiera poselskiego projektu nowelizacji ustawy. Zwraca też uwagę, że większość zmian zaproponowanych przez posłów już weszła życie na podstawie nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych z 16 listopada 2006 r.

04.09 Zmiany w doradztwie

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Projektowana zmiana ustawy jest następstwem rozstrzygnięć zapadłych w wyniku wyroku...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz