ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Zeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie końcowym uzyskali stratę lub wyszli idealnie na zero. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć również wówczas, gdy nie uzyskali żadnych przychodów ani dochodów, ale przez cały rok mieli zawieszoną działalność gospodarczą.

Zeznania rocznego mogą nie składać jedynie ci podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu (w ogóle nic nie zarobili), a zarazem nie mieli zgłoszonej w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej, a także podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie dochody zagraniczne zwolnione w Polsce z opodatkowania.

Za niektórych podatników zeznania roczne składają płatnicy (pracodawca za pracownika na jego wniosek, organ rentowy, np. ZUS, jeżeli podatnik nie złoży zeznania samodzielnie).

Powyższe odnosi się zarówno do osób posiadających w Polsce miejsce zamieszkania (polscy rezydenci podatkowi), jak i do osób nie posiadających miejsca zamieszkania w Polsce (obcy rezydenci podatkowi). Pod uwagę należy brać uzyskanie albo brak przychodów czy dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z umowami międzynarodowymi oraz polskim prawem podatkowym.

Kiedy i w jaki sposób złożyć zeznanie

Zeznanie należy złożyć w terminie do:

 • 30 kwietnia 2008 r. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT.38 lub 
 • 31 stycznia 2008 r. PIT-16A, PIT-28.

Osoby posiadający miejsce zamieszkania za granicą (obcy rezydenci podatkowi), a opodatkowane również w Polsce, osiągający dochody:

 • bez pośrednictwa płatników, albo
 • za pośrednictwem płatnika, gdy płatnik nie ma obowiązku dokonać im rocznego obliczenia podatku (tak jak np. pracodawca, organ rentowy, ZUS), albo
 • osiągający dochody kapitałowe,

mają obowiązek złożenia zeznania rocznego przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku termin złożenia zeznania PIT-37 może przypadać nawet znacznie wcześniej. 

Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania rocznego w następujący sposób:

 • bezpośrednio w urzędzie skarbowym;
 • pocztą (list zwykły - decyduje data wpływu do urzędu, list polecony - decyduje data nadania w placówce Poczty Polskiej);
 • w polskim urzędzie konsularnym (opłata za przesłanie wynosi zazwyczaj 18 euro);
 • w dowództwie jednostki wojskowej - żołnierze;
 • u kapitana statku - członkowie załogi statku morskiego;
 • w administracji zakładu karnego - osoby pozbawione wolności;
 • w administracji aresztu śledczego - osoby aresztowane/zatrzymane.

Niektóre urzędy skarbowe wystawiają przed budynki skrzynki na zeznania w nocy ostatniego dnia terminu złożenia zeznania. Skrzynki te są zabierane o północy, wraz z upływem terminu złożenia zeznania. Z możliwości tej warto skorzystać jedynie w ostateczności, kiedy urząd skarbowy oraz poczty są już zamknięte i opóźnienie i tak grozi podatnikowi karą za zwłokę. Warto jednak po kilku dniach upewnić się, że zeznanie nie zaginęło, lecz wpłynęło do urzędu skarbowego. Dla pewności warto nawet pojechać do miejscowości, którym poczta jest czynna dłużej. Koszty dojazdu są bowiem niższe, niż kary za zwłokę.

Wysyłka listem poleconym z zagranicy jest traktowana jak wysyłka listem zwykłym - liczy się data wpływu do urzędu skarbowego. Podatnik bierze w takim wypadku na siebie ryzyko opóźnień czy zaginięcia przesyłki w drodze. Jest to zatem bardzo niepewny sposób złożenia zeznania rocznego.

Można już złożyć zeznanie roczne PIT drogą elektroniczną przy wykorzystaniu e-podpisu. Taka możliwość została jednak wprowadzona dopiero pod koniec sezonu rozliczeń rocznych PIT i mało kto z niej skorzysta.

Nie złożyłem w terminie

W przypadku nie złożenia rozliczenia rocznego w terminie uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej nie zawsze będzie dla podatnika najkorzystniejsze.

Z tego też powodu warto składać rozliczenie roczne w stosownym terminie. Podatnik, który nie złożył w terminie zeznania rocznego, ma bowiem trzy wyjścia ze swojej sytuacji:

 • może powiadomić urząd skarbowy o niezłożeniu deklaracji, przekazując jednocześnie wszelkie dokumenty niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, a także wpłacić niezwłocznie albo w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy należny podatek dochodowy wraz z odsetkami; w takim wypadku podatnik nie podlega karze, płaci jedynie odsetki za zwłokę;
 • może złożyć zeznanie podatkowe po terminie, popełniając w ten sposób wykroczenie karne skarbowe, co wiąże się z karą w kwocie zazwyczaj do kilkuset złotych, w zależności od sytuacji zarobkowej i majątkowej podatnika;
 • czekać, aż urząd zorientuje się w sytuacji i ukarze podatnika za nie złożenie deklaracji, po czym wyda postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w celu ustalenia zobowiązań podatkowych.

Wydawać by się mogło, iż pierwsza ewentualność jest korzystniejsza, niemniej jednak spowoduje ona wszczęcie postępowania podatkowego, a ewentualnie również kontrolę podatkową. Druga ewentualność nie wymaga kontroli czy postępowania podatkowego, gdyż podatnik sam ujawnia podstawę opodatkowania i podatek należny. Minusem jest jednak kara. Trzecia - z oczywistych względów - jest całkowicie niekorzystna.

Skłądając zeznanie tuż po terminie, np. 4 czy 5 maja, warto wystąpić do urzędu z wnioskiem o odstąpienie od karania, podając okoliczności szczególne, które zaważyły na przekroczeniu terminu. Urzędy skarbowe stosunkowo często odstępują od karania.

Urząd skarbowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku (po 31 stycznia 2008 r. - PIT-28, albo po 30 kwietnia 2008 r. w pozostalych przypadkach). W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji urząd skarbowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

Uwaga ! Najczęściej popełniane błędy

Przed złożeniem zeznania należy sporządzić kopię dla własnego użytku, a także sprawdzić, czy nie występują w nim oczywiste błędy i pomyłki. Do najczęstszych należą:

 • błędy w działaniach matematycznych (sumowanie, obliczanie podatku);
 • błędne dane podatnika (niezgodne z ostatnio złożonym formularzem NIP);
 • brak NIP lub podpisu podatnika;
 • niezgodność kwot wykazanych w bieżącym zeznaniu z kwotami wynikającymi z zeznań złożonych w latach poprzednich (np. kwot odliczeń czy strat);
 • odliczenia ponad limit.

Jeżeli zeznanie podatkowe przygotowuje specjalista, warto uzyskać jego podpis na przygotowanym dla nas egzemplarzu zeznania, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 02-12-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: anna baran (25-10-2014 20:14:19)
Temat: pit
Witam mam pytanie cztpy dalej można się rozpocząć za internet a czy jaj ja wychowuje samotnie dziecko to muszę tylko wpisać PESEL dziecka
Autor: anna baran (24-10-2014 07:53:23)
Temat: pit
Witam mam pytanie cztpy dalej można się rozpocząć za internet a czy jaj ja wychowuje samotnie dziecko to muszę tylko wpisać PESEL dziecka
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz