Aktualności podatkowe

19.02 ZUS wysyła PITy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do 28 lutego PIT-y za 2006 r. trafią do blisko 7,5 miliona osób.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku dochodowego za 2006 r. osobom, które choć przez jeden miesiąc ubiegłego roku otrzymywały z ZUS świadczenie. Dotyczy to przede wszystkim emerytów, rencistów, osób otrzymujących świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

ZUS wyśle następujące formularze PIT:

  • PIT 40A – roczne obliczenie podatku otrzymają osoby, które przynajmniej w grudniu ubiegłego roku pobierały z ZUS świadczenie i nadal je otrzymują,
  • PIT 11A – informację o dochodach otrzymają osoby, które nie pobierały świadczenia do końca ubiegłego roku lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Formularz ten otrzymają również te osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp. a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru.
  • PT 8B – trafi do uprawnionych osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,
  • PIT 8C – Informację o alimentach potrąconych na podstawie ugody lub wyroku sądu ze świadczenia emerytalno-rentowego, wypłaconego osobie alimentowanej. PIT ten otrzymają alimentobiorcy z wyłączeniem dzieci.

Taki komunikat wydał Rzecznik Prasowy ZUS, Pan Przemysław Przybylski.

Podatnicy, którzy otrzymają PIT-40A, nie mają obowiązku złożenia rozliczenia rocznego, chyba że osiagają inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Pozostałe osoby powinny złożyć zeznanie roczne w oparciu m.in o informację otrzymaną z ZUS.

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz