Aktualności podatkowe

Ulga na leczenie [2006.09.09)

Jak donosi Gazeta Prawna, Ministerstwo Zdrowia przymierza się do przywrócenia ulgi na leczenie. Podstawą odliczenia miałyby być jednak łącznie faktura i paragon z kasy fiskalnej.

Takie rozwiązanie nie jest jednak możliwe, bowiem lekarz wystawiając paragon fiskalny, a następnie na jego podstawie fakturę VAT, odbierze pacjentowi paragon, łącząc go ze swoją kopią faktury - zgodnie z przepisami.  Warto jednak zauważyć, że projekty Ministerstwa Zdrowia, w powiązaniu z planowanym wprowadzeniem kas fiskalnych w gabinetach lekarskich od roku przyszłego, miałyby zachęcić pacjentów do pobierania paragonów i faktur, a w efekcie miałyby zmusić lekarzy do ujawnienia dochodów. Paragon miałby uniemozliwić lekarzowi nieewidencjonowanie obrotu objętego fakturą (lekarz nie mógłby nieksięgować wystawionej poza kasą fiskalną faktury), a faktura miałaby umożliwić fiskusowi stwierdzenie, kto istotnie zapłacił za usługę (podatnicy nie mogliby wymieniać się odpłatnie czystymi paragonami).

Zaproponowane rozwiązanie jest jednak nielogiczne i sprzeczne z obowiązującym prawem. Choć zatem w roku 2000 według Gazety Prawnej odliczono w ramach ulgi na leczenie ponad 150 mln złotych, w ramach takich regulacji żaden podatnik nie odliczyłby ani złotówki.

Warto przy tej okazji dodać, że Ministerstwo Zdrowia stara się aktywnie uczestniczyć w formowaniu polskiego systemu podatkowego. Na obradach kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 15 listopada 2005r. zatwierdzono również propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z propozycją wprowadzenia zmniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki doskonalenia zawodowego w wybranych zawodach medycznych.

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz