Rodzaje podatków

Opodatkowanie dochodu

Opodatkowanie dochodu osób fizycznych i osób prawnych regulują odrębne akty prawne:

 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która opodatkowuje wszelkie dochody osób fizycznych, z wyjątkiem działalności rolniczej (ale bez działów specjalnych produkcji rolnej), leśnej, spadków, darowizn. 

 

Ustawa

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która opodatkowuje w sposób zryczałtowany przychody wynajmujących oraz przedsiębiorców (w tym  na zasadach tzw. karty podatkowej), jak również przychodu osób duchownych;

Ustawa

Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, która opodatkowuje przychody osób fizycznych z tytułu spadków, darowizn, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zachowku

Ustawa

Prawo polskie nie opodatkowuje dochodów uzyskanych z przestępstw.


Opodatkowanie osób prawnych
 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie podlegają tej ustawie wyłącznie dochody z działalności rolniczej (bez działów specjalnych produkcji rolnej) i leśnej. Poza tym przepisy tej ustawy regulują również opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu darowizn, spadków.

Ustawa

 

  • data utworzenia: 11-10-2004
  • data modyfikacji: 07-01-2016