Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Opiekun odliczy ulgę na małoletnie dziecko
Ulga prorodzinna

Gazeta Prawna z dnia 2009-01-26

Magdalena Majkowska

Opiekun prawny odliczy ulgę tylko, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Wynika to z faktu, że status opiekuna prawnego z mocy prawa ustaje z dniem, w którym dziecko osiągnie pełnoletniość. Oznacza to, że nawet jeśli pełnoletnie dzieci nadal się uczą i pozostają na ich utrzymaniu, to opiekunowie prawni już nie będą mogli skorzystać z tej ulgi.

Inaczej wygląda sytuacja rodzin zastępczych – zachowają one prawo do ulgi na dzieci pełnoletnie. Wprawdzie pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletność, jednak nie dotyczy to przypadku, gdy dziecko po osiągnięciu pełnoletności kontynuuje naukę i pozostaje w rodzinie zastępczej.

Po raz pierwszy z odliczeń ulgi prorodzinnej opiekunowie prawni będą mogli skorzystać w rozliczeniach rocznych za 2009 rok.

Drukuj