Wskaźniki

 

ZUS

Ograniczenia przedemerytalne - limity

Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów
(obowiązujące od 1 marca 2017 roku)

Miesięcznie

Roczna

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

1011,80 zł*

2833,10 zł*

12141,60*

33997,20 zł*

 

* wskazane kwoty są kwotami brutto

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu", nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej "graniczną kwotą przychodu".

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 469,12 zł.

W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązujące w kolejnym roku rozliczeniowym:

  • dopuszczalną kwotę przychodu oraz graniczną kwotę przychodu, ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zaokrągleniem do 10 groszy w górę;
  • roczną dopuszczalną kwotę przychodu oraz roczną graniczną kwotę przychodu - dla każdego roku rozliczeniowego, stanowiące - odpowiednio - dwunastokrotność kwot, o których mowa w pkt 1.

 

 


Komentarze

Autor: Marta (24-04-2018 09:03:32)
Temat: głupota
To jest działanie na szkodę dla ZUS, państwa, dorabiajacego, firm zatrudniających i całego społeczeństwa. Dlaczego? 1. ZUS ma niższe dochody 2. państwo musi zatrudnći ludzi do liczenia tego wszystkiego...pokaż całą treść
To jest działanie na szkodę dla ZUS, państwa, dorabiajacego, firm zatrudniających i całego społeczeństwa. Dlaczego? 1. ZUS ma niższe dochody 2. państwo musi zatrudnći ludzi do liczenia tego wszystkiego w ZUS 3. Dorabiający musi szukać pracy na czarno 4. Firma musi wypisywać tone papierów dodatkowo 5.Całe społeczeństwo musi opłacić dodatkowo zatrudnionych ludzi w ZUS. 6. Wszyscy się denerwują A MOGŁO BY BYĆ INACZEJ!!!!!!!zwiń
Autor: WM (07-02-2018 09:20:47)
Temat: Śwwiadzczenia przedemerytalne-dopuszczalna kwota brutto
1011,80 zł - czyli mam rozumieć,że jak zarobię na składkę ZUS w miesiącu to już przekroczę limit i zostanie zmniejszony zasiłek ???
Autor: Misia (09-05-2017 10:20:32)
Temat: praca a świadczenie przedemerytalne
po 35 latach pracy ,likwidacja zakładu pracy i jeszcze jakies wymyślone limity zarobkowe ,według...pokaż całą treść
po 35 latach pracy ,likwidacja zakładu pracy i jeszcze jakies wymyślone limity zarobkowe ,według mnie jest to wielki błąd,ludzie przed emerytura bardzo aktywni zawodowo ,z dużą wiedzą praktyczną nie szukają drugiej pracy ponieważ są dyskryminowani zarobkowozwiń
Autor: MC (02-03-2015 11:13:52)
Temat: Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów OD 01.03.2015
Winno być: Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów (obowiązujące od 1 marca 2015 roku) a nie do 1 marca 2015 r.
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz