W kwestiach związanych z patronatami medialnymi prosimy o kontakt z Biurem Marketingu i PR Bankier.pl:

Dagmara Sapierzyńska
d.sapierzynska@bankier.pl
tel: 22 333 99 04
kom. +48 697 660 688
fax: 22 333 99 98

Wydarzenia pod patronatem PIT.pl

Ogólnopolskie Forum Podatki 2016

 
Warszawa, 28-29 I 2016, Hotel Marriott

Wybitni eksperci podatkowi omówią na konferencji zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz w VAT i Ordynacji podatkowej, jakie nastąpią w 2016 roku. Uczestnicy będą mogli poznać orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe dotyczące stosowania w firmach zmienionych przepisów i nowych regulacji. Formuła konferencji umożliwia im otrzymanie konkretnych odpowiedzi na pytania zadawane bezpośrednio doradcom podatkowym.

Tematyka Forum:

  • nowe i planowane podatki w 2016 r. – od niektórych instytucji finansowych, od handlu wielkopowierzchniowego, podatek przychodowy,
  • korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów – zmiany od 1 stycznia 2016 r.,
  • zmiany dotyczące cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.,
  • aporty do spółek kapitałowych – najnowsze orzecznictwo, skutki w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • krajowy mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (reverse charge mechanism) wg znowelizowanych przepisów od 1 lipca 2015 r.,
  • transakcje międzynarodowe w podatku od towarów i usług – orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe,
  • najistotniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.,
  • ustalanie zakresu prawa do odliczenia VAT naliczonego od 1 stycznia 2016 r. – wprowadzenie współczynnika preproporcji,
  • podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług – m.in. refakturowanie mediów, świadczenia złożone.


Informacje na temat udziału w Ogólnopolskim Forum Podatki 2016:
Marzena Paćkowska
marzena.packowska@bdo.pl
tel: (22) 543 17 45
http://konferencjapodatkowa.pl/