Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Szczegóły odpowiedzi

Tytuł:

Wycena aplikacji mobilnej

Pytanie: Jak dla celów podatkowych wycenić nabytą aplikację mobilną? Czy da się ustalić, że cena zastosowana między stronami jest nierynkowa?

Odpowiedź nr 43909:

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:
1) w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia;
2) w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu częściowego nabycia nieodpłatnie.

Jeżeli zakup był dokonany za cenę 10.000 zł, to taką też wartość można przyjąć do amortyzacji. Jeżeli strony uzgodniły że uzyskają rabat i cena ostateczna wyniesie 8.000 zł – wartość początkowa powinna wynosić 8.000 zł (po uwzględnieniu rabatu).

Rynkowość usługi pomiędzy podmiotami niepowiązanymi nie musi być przedmiotem dodatkowego badania – strony same ustalają i wyceniają wartość sprzedawanych (przenoszonych) wartości niematerialnych i prawnych.  

Podstawa prawna:
Art. 22g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.).


Zespół Kancelarii
Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Kategoria: eHandel >
Pytanie z dnia: 2017-08-10, Ostatnia modyfikacja: Odpowiedź nie modyfikowana
Data odpowiedzi: 2017-08-10, Status: Odpowiedziane

e-Porada jest publikacją o charakterze informacyjnym, nie stanowi porady podatkowej czy prawnej