Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Odliczenie składek ZUS i zdrowotnej

Odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Odliczenie składek ZUS przysługuje podatnikom rozliczającym się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów czy przychodów w innym zeznaniu. Od podatku odliczyć można natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opłaconą przez podatnika (np. przedsiębiorcę) oraz pobraną przez płatnika (np. pracodawcę). Składka zdrowotna podlega odliczeniu w pierwszej kolejności, tj. przed innymi odliczeniami od podatku.

Odliczeniu nie podlegają jednak składki ZUS i zdrowotna, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52a i 52c ustawy o PIT (np. wynagrodzenia finansowane dotacją - Urząd Skarbowy w Przemyślu, 22 maja 2007 r., XV/415-6/07) oraz składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dokonując odliczenia należy przede wszystkim pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko składki ZUS i zdrowotne faktycznie zapłacone w roku podatkowym. Przykładowo więc, jeżeli przedsiębiorca 10 stycznia 2008 r. zapłacił składki ZUS za grudzień 2007 r., to odliczy je dopiero w zeznaniu składanym za rok 2008. Podobnie składka zdrowotna naliczona za grudzień 2006 r. a zapłacona w styczniu 2007 r. będzie podlegać odliczeniu w rozliczeniu za 2007 r. Odliczeniu podlegałyby także zaległe składki, które podatnik opłaciłby w roku 2007, niezależnie od tego jakiego okresu zaległość ta by dotyczyła (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 23 maja 2007 r., RO–XV/415/PDOF-207/167/RF/07; Urząd Skarbowy w Kolbuszowej, 15 maja 2007 r., US.I-1/415-5/07).

Odliczenie składek ZUS od dochodu nie jest objęte żadnymi limitami. Ograniczone jest jednak odliczenie składki zdrowotnej. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może bowiem przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. U podatników prowadzących działalność gospodarczą, nadwyżka ponad 7,75% nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że podatnik zawsze pokrywa ją z własnej kieszeni (Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, 25 września 2007 r., IA-415/119/2007; Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście, 13 stycznia 2006 r., PBI-415-29-05-KD).

W przypadku gdyby kwota dochodu była mniejsza od kwoty opłaconych w roku składek ZUS lub gdyby kwota podlegającej odliczeniu od podatku składki zdrowotnej opłaconej w roku podatkowym była wyższa od należnego za ten rok podatku, to kwota, która nie została odliczona nie przechodzi do odliczenia na kolejny rok. Odliczyć można bowiem maksymalnie tylko kwotę składki odpowiadającej wysokości dochodu (ZUS) lub podatku (zdrowotna).

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają wyjście z tej sytuacji. Mają ono bowiem wybór składki ZUS zaliczą do kosztów uzyskania przychodów, czy odliczą od dochody. Zaliczając składki do kosztów podatnik może wykazać stratę, którą rozliczy w kolejnych latach podatkowych – odliczając składki od dochodu można co najwyżej wykazać dochód 0zł. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (16 kwietnia 2009 r., sygn. akt ILPB1/415-125/09-4/AG) stwierdził, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione bezpośrednio w celu osiągnięcia przychodu oraz koszty pośrednie, racjonalnie uzasadnione, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a za takie uznać należy wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Obecnie bardzo dużo Polaków pracuje za granicą, ale cześć z nich jest w dalszym ciągu zobowiązana do rozliczenia się z podatku w Polsce. Mają oni wątpliwości, czy od dochodów rozliczanych w Polsce – osiągniętych w Polsce lub za granicą, lub podatku płaconego w Polsce, mogą odliczać składki ubezpieczeniowe zapłacone za granicą. Niestety jednak odliczenie takie nie jest możliwe. Przepisy ustawy o PIT stanowią bowiem wprost, że odliczeniu od dochodu podlegają tylko składki ZUS płacone na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych a odliczeniu od podatku tylko składki płacone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ma więc możliwości odliczenia składek opłaconych za granicą na podstawie zagranicznych przepisów. Nie ma przeszkód, aby składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego potrącone od dochodu opodatkowanego za granicą, do którego ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz od podatku - interpretacja z dnia 30 sierpnia 2006 r. wydana przez Urząd Skarbowy w Wyszkowie (sygn. 1443PD41/415/314/19/06/IJ).

Takie odliczenie byłoby szczególnie cenne dla podatników pracujących w krajach, z którymi umowa przewiduje zasadę tzw. odliczenia proporcjonalnego, np. Austria, Dania, Holandia, Rosja, USA itd. Bardzo często zdarza się bowiem, że podatnicy ci muszą dopłacać duże kwoty do podatku w Polsce. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wprawdzie, że podobne ograniczenia są niezgodne z prawem traktatowym i stanowią ograniczenie swobodnego przepływu osób. Złożenie zeznania wraz z odliczeniem zagranicznych składek ubezpieczeniowych rodzi jednak ryzyko sporu z urzędem skarbowym i powstania zaległości podatkowej, co potwierdzają liczne interpretacje urzędów skarbowych w tym zakresie (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 25 maja 2007 r., 1472/DPC/415-42/07/PK).

Z tego samego powodu, co osoby opłacające składki za granicą, odliczenia nie mogą dokonać rolnicy ubezpieczeni w KRUS i opłacający do niego składki. Składki KRUS są bowiem opłacane na podstawie ustawy „o ubezpieczeniu społecznym rolników”. Nie są to więc te same przepisy dające prawo do odliczenia składek ubezpieczenia od dochodu, dlatego rolnicy nie mogą odliczyć składek KRUS od dochodu (Urząd Skarbowy w Zamościu, 20 kwietnia 2006 r., PO I-415/6/2006; Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, 1 lutego 2006 r., PG-2-415-46/05/06). Pogląd taki potwierdziło także Ministerstwo Finansów w interpretacji z 24 lutego 2000 r. (PB2/MK-044-315/00). Ograniczenie to nie dotyczy jednak składki zdrowotnej. Niezależnie bowiem, czy przedsiębiorca jest ubezpieczony w KRUS, czy w ZUS, składkę zdrowotna płaci na podstawie przepisów ustawy „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Dlatego też rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą odliczać od podatku składkę zdrowotną tak samo, jak przedsiębiorcy ubezpieczeni w ZUS (Urząd Skarbowy w Lubartowie, 23 marca 2005 r., DP1-415-2/05). Dotyczy to również rolników opłacających podatek w formie karty podatkowej (Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, 6 marca 2006 r., PDPD/415-4/06). Rolnicy musza jednak pamiętać, że odliczenie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (8 sierpnia 2009 r., sygn. akt ILPB2/415-622/09-2/ES) stwierdził, że opłacając samodzielnie dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatniczka powinna mieć możliwość pomniejszenia kwoty podatku o przedmiotowe składki, faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym w wysokości nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki, która zgodnie z warunkami umowy z NFZ nie może być mniejsza niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce ustalane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez właściwy organ państwowy.

Urzędy skarbowe wskazują także, że odliczeniu podlegają nie tylko składki opłacane obowiązkowo, ale także składki opłacane dobrowolnie. Dotyczy to zarówno dobrowolnie opłacanych składek ZUS (Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 2 marca 2007 r., IX-005/24/Z/K/07), jak i składki zdrowotnej opłacanej na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w granicach limitu 7,75% podstawy wymiaru składek (Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku, 27 kwietnia 2007 r., DF/415-39729/07/FD).

Remigiusz Fijak Utworzone: 12-01-2008
Anna Pokrywczyńska Aktualizowane: 03-02-2010


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Maria Sz. (27-03-2018 21:14:58)
Temat: Rozliczenia podatkowe za rok 2018 rok
Zlozylam moj PIT 36 w I Urzedzie Skarbowym w Szczecinie. Zlozylam moj PIT 36 juz miesiacu lutym 2018 r. I tu nagle po miesiacu ,dostaje od...pokaż całą treść
Zlozylam moj PIT 36 w I Urzedzie Skarbowym w Szczecinie. Zlozylam moj PIT 36 juz miesiacu lutym 2018 r. I tu nagle po miesiacu ,dostaje od Urzedu Skarbowego wezwanie, ze moj PIT 36 jest do poprawy. Bo ja od podatku odjelam, ubezpieczenie zdrowotne oplacone w Niemczech, za dodatkowa prace. Pani z pokoju 226 tego Urzedu , wezwala do siebie jeszcze jedna pania madrzejsza od siebie, pytajac, czy z Niemiec ubezpieczenie zdrowotne odejmuje sie od podatku.Przyszla pani korpulentna wagi ponad 80 kilo. I odpowiada wszechwiedzaca. Nie. z Niemiec nie odejmuje sie zadnego ubezpieczenia zdrowotnego. A za prace dodatkowa w Niemczech trzeba zaplacic dodatkowo podatek w kwocie 300 zl. Pyta sie mnie pani z pokoju 226 czy popisuje przez nia naniesiona korekte, jaka ta pani z pokoju 226 z I Urzedu Skarbowego w Szczecinie dokonala, skreslajac z mojego zeznania PIT 36, ubepieczenie spoleczne w kwoci 737 zl, oplacone w Niemczech i dopisujac podatek za prace w Niemczech ?. Odpowiedzialam, ze nie, w zadnym razie. Wiem, ze dobrze wypelnilam PIT, a tu mi pani cofnela.I czeka az poprawie korekte po jej mysli, czyli zle. Tak funkcjonuje I Urzad Skarbowy, w Szczecinie. Cofa PITy , dobrze wypelnione.Kto oczrowal te panie, ze tak zglupialy. I gdzie z tym isc ? Do kogo sie zwrocic. Moj PIT 36 wypelnilam w lutym, kiedy teraz moze byc zrealizowany?zwiń
Dodaj swój komentarz
Drukuj