Podatkowe

Odliczenia CIT 2007-2018 zestawienie rodzajów i limitów

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit
Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit
Darowizny na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego 10% dochodu Razem 10% dochodu
Darowizny na cele kultu religijnego 10% dochodu
W bankach kredyty umorzone w związku z restrukturyzacją 20% takich kredytów
Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła Bez limitu
Nowe technologie 50% wydatków
Podatek uiszczony od dywidendy Całość

Ilość odliczeń od dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych maleje z roku na rok, niemniej jednak zmniejsza się również stawka podatku dochodowego, od 2004 roku jest on ponad połowę niższa, niż w dniu wejścia w życie ustawy.

Podstawa prawna

  • Art. 18. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
    (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.):

 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz