ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Kalkulator podatkowy

Podstawa opodatkowania
  =  
Podatek


UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2006r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-37 praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Obliczenie podatku

Dochód po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według następującej skali podatkowej. Podatek wyliczamy zaokrąglając podstawę opodatkowania i podatek do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli zatem osiągnąłeś dochód 10'000 zł 44 gr, wówczas podatek obliczasz w sposób następujący:

10'000,49 = ok.10'000 zł
10'000 zł x 0,19 = 1'900 zł
1'900 zł - 530,08 zł = 1'369,92 zł = ok. 1'370 zł

Jeżeli osiągnąłeś dochód 39'999 zł 78 gr, wówczas podatek obliczasz w sposób następujący:

39'999,50 zł = ok. 40'000 zł
40'000 zł - 37'024 zł = 2'976 zł
2'976 zł x 0,30 = 892,80 zł
892,80 zł + 6'504,48 zł = 7'397,28 zł = ok. 7'397 zł

Jeżeli osiągnąłeś dochód 100'000 zł, wówczas podatek obliczasz w sposób następujący:

100'000 zł - 74'048 zł = 25'952 zł
25'952 zł x 0,40 = 10'380,80
10'380,80 zł + 17'611,70 zł = 27'992,50 zł = ok.27'993 zł

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków podstawę opodatkowania stanowi połowa sumy dochodów małżonków. Podatek od tej kwoty mnoży się jednak x2.
Z kolei w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci podstawę opodatkowania stanowi połowa dochodów tych osób. Podatek od tej kwoty również mnoży się jednak x2.

Pamiętaj!

Jeżeli ty albo twój małżonek rozliczacie podatek dochodowy z działalności gospodarczej na formularzu PIT-36L (podatek liniowy 19%), wówczas nie przysługuje wam prawo ani do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, ani do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 26-06-2006
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz