Pomoc eksperta

PIT-y przez Internet bez e-Podpisu

Numer referencyjny deklaracji PIT

Numeru referencyjnego nadanego deklaracji podatkowej przesłanej elektronicznie nie można traktować za równoważnego złożeniu deklaracji. Numer ten będzie istotny w następnym kroku, przed uzyskaniem numeru potwierdzającego doręczenie deklaracji elektronicznej, czyli numeru UPO.

Numer referencyjny należy traktować podobnie jak np. numer sprawy, czyli jest to przyporządkowanie czynnościom podatnika określonego numeru, pod którym będą gromadzone dane o poszczególnych czynnościach podatnika.

Numer referencyjny nadawany jest przesłanej deklaracji po wypełnieniu deklaracji podatkowej oraz wysłaniu jej do organu podatkowego. Numer ten otrzyma również deklaracja, która została przesłana w sposób nieprawidłowy, która trafia do systemu organów podatkowych.

Po przekazaniu numeru referencyjnego system sam weryfikuje wstępnie przesłany formularz i nadaje mu odpowiedni status, w zależności od tego, jakie będzie dalsze postępowanie z drukiem. Status weryfikacji prawidłowej to status 200. W przypadku innego statusu – podatnik będzie musiał sprawdzić popełnione błędy i ponowić wysyłkę. Deklarację ze statusem innym niż status 200 uznać należy za druk, który nie został przekazany do organu podatkowego.

Brak nadania numeru referencyjnego oznacza, że deklaracja w ogóle nie trafiła do systemu. Może to wystąpić w przypadku problemów z łączem internetowym lub przeciążeniem systemu, który nie był w stanie przyjąć deklaracji podatnika do weryfikacji.

Numer referencyjny nie stanowi potwierdzenia doręczenia deklaracji. W przypadku gdy podatnik posiada numer referencyjny lecz system nie wygenerował jeszcze UPO nie można uznawać, że deklaracja została doręczona. Datą doręczenia jest termin uzyskania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj