Jestem podatnikiem

NIP odchodzi do lamusa

W piątek 5 sierpnia br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta likwiduje obowiązek posiadania NIP przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Po zamknięciu firmy nadal trzeba stosować NIP

 

Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawodawca chce to osiągnąć dzięki:

 1. ograniczeniu liczby numerów identyfikacyjnych dla osób fizycznych posiadających PESEL:
  jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, to od 1 stycznia 2012 roku wystarczy jej sam PESEL. Nie będzie nadawany jej numer NIP;
 2. zniesieniu obowiązku składania zgłoszenia identyfikacyjnego:
  podatnicy wymienieni w pkt. 1 nie będą mieli obowiązku składania wniosku o nadanie numeru NIP;
 3. odstąpieniu od kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych rejestrów:
  1 stycznia 2012 r. zniesiony zostanie obowiązek aktualizowania danych w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Z rejestru PESEL będą wysyłane automatyczne powiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych podatnika. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny, niż zameldowania. Osoba fizyczna w kontaktach z fiskusem będzie mogła używać PESEL-u.
   

W okresie przejściowym, do końca 2011 roku, osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej (i posiadają PESEL) nadal będzie nadawany numer NIP.

 

>>> Pobierz druki NIP <<<

 

Nowelizowana ustawa ograniczy krąg podmiotów zobowiązanych do posługiwania się numerem NIP, a głównym identyfikatorem podatkowym zostanie:

 • numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, bądź
 • numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Imienne raporty miesięczne - pospiesz się z aktualizacją NIP na PESEL 

 

Podpisana nowelizacja ustawy o NIP ma pomóc także firmom. Choć nadal będą musiały posługiwać się numerem NIP, to mają otrzymywać ten numer szybciej, od ręki, a nie w drodze wymagającej czasu decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

 • data utworzenia: 10-08-2010
 • data modyfikacji: 07-01-2016