ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Nie dostałem PIT

To podatnik odpowiada za prawidłowe wykazanie dochodów w zeznaniu rocznym. Zdarza się jednak, iż do końca lutego podatnik nie otrzyma od zakładu pracy informacji rocznej. 

W takim wypadku podatnik powinien jak najszybciej wdrożyć działania zmierzające do uzyskania informacji podatkowej, gdyż to podatnik - a nie płatnik - odpowiada za prawidłowość zeznania rocznego.

Przede wszystkim podatnik powinien sprawdzić, czy powinien informację roczną w ogóle otrzymać. Powinien również sprawdzić, czy dochód określony w informacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, gdyż wtedy nie trzeba go wykazywać w zeznaniu rocznym.

Następnie podatnik powinien zwrócić się do płatnika czy innego podmiotu zobowiązanego do wystawienia informacji rocznej z zapytaniem o przyczynę zwłoki w dostarczeniu formularza. Warto to zrobić, pomimo braku obowiązku prawnego, bowiem być może PIT został odebrany przez krewnego, być może podatnik podał w zakładzie pracy błędny adres, być może podatnik nie odebrał pisma w oparciu o awizo (które na przykład ktoś wyjął ze skrzynki pocztowej) itd.

Jeżeli podatnik nie zdoła sprawy wyjaśnić, powinien - choć nie ma obowiązku - wystąpić z żądaniem na piśmie (list polecony albo przekazanie za pokwitowaniem).

Jeżeli podatnik nadal nie doprowadzi do pozytywnej reakcji płatnika, powinien zawiadomić swój urząd skarbowy, iż płatnik nie dopełnił swoich obowiązków i nie wystawił rocznej informacji podatkowej. W piśmie powinny znaleźć się imię, nazwisko, nip i adres podatnika, oraz imię i nazwisko (nazwa), adres i w miarę możliwości nip płatnika.

Brak informacji rocznej nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego. W ostatnich dniach kwietnia podatnik powinien złożyć zeznanie roczne i wykazać w nim przez siebie dochody w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Wraz z zeznaniem podatnik powinien złożyć pismo informujące urząd skarbowy o możliwości popełnienia błędów w takim zeznaniu.

Nie warto w takim przypadku spieszyć się ze złożeniem zeznania rocznego z kwotami podanymi "na oko". Z powodu poinformowania urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji i tak podatnik nie otrzyma zwrotu podatku szybciej, niż zakończy się postępowanie sprawdzające czy kontrolne. Może jednak do końca kwietnia płatnik dośle informację podatkową i w ten sposób zwrot podatku da sie załatwić mimo wszystko szybciej.

W żadnym wypadku nie wolno w razie nie otrzymania PIT od płatnika (pracodawcy itp.):

  • nie złożyć zeznania rocznego w terminie ustawowym najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. - trzeba złożyć zeznanie podając kwoty choć "na oko";
  • składając zeznanie z kwotami "na oko" nie powiadomić urzędu skarbowego dodatkowym pismem o takim stanie rzeczy i o niedopełnieniu obowiązków przez płatnika, podając jednocześnie, co już zrobiliśmy w tej sprawie (opisać kontakty z płatnikiem).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że podatnik może w pewnych sytuacjach znać dokładnie kwoty, które powinny znaleźć się w zeznaniu roczny, np. w przypadku umów o dzieło, do których wystawia rachunek, czy w przypadku dochodów z innych źródeł, które są wypłacane bez potrącenia składek i zaliczki (znajdują więc w pełni odzwierciedlenie na rachunku bankowym podatnika).

Uwaga ! Optymalizacja podatkowa

Pomimo braku informacji od płatnika warto zastanowić się i ustalić kwoty w przybliżeniu. Takie informacje mogą pozwolić podatnikowi na podjęcie prawidłowych decyzji np. w zakresie wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Kiedy w maju czy w czerwcu podatnik otrzyma w końcu informację o dodatkowym dochodzie osiągniętym w roku podatkowym, na złożenie wspólnego zeznania czy wybór zasad opodatkowania w kolejnym roku podatkowym może być już za późno.

Odszkodowanie za opóźnienie

Jeżeli z powodu opóźnienia w dostarczeniu formularza podatnik w terminie późniejszym otrzyma zwrot nadpłaty, wówczas podatnik może wystąpić do płatnika o odszkodowanie - w postaci odsetek ustawowych od nadpłaty. Ilość dni brana pod uwagę przy obliczaniu odsetek za zwłokę to ilość dni zwłoki w przekazaniu PIT przez pracodawcę.

Na przykład:

Podatnikowi należy się zwrot 2300 zł. Podatnik otrzymał PIT-11 od pracodawcy dopiero 30 marca zamiast na koniec lutego. Złożył zeznanie roczne 10 kwietnia. W takim wypadku z powodu pracodawcy. Pracownik może domagać się od płatnika odsetek za 30 dni zwłoki, liczone przed dniem otrzymania zwrotu nadpłaty.

Jeżeli jednak podatnik otrzyma zwrot z urzędu wcześniej, niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania, to może to zmniejszyć odszkodowanie albo je uniemożliwić.

Na przykład:

Podatnik dostał PIT z opóźnieniem 42 dni. Złożył zeznanie roczne i otrzymał zwrot w ciągu 2 tygodni. Odszkodowanie od płatnika mu nie przysługuje, bowiem nie udowodni, że otrzymałby zwrot wcześniej, gdyby płatnik wcześniej przysłał mu PIT.

Podatnik dostał PIT z opóźnieniem 60 dni. Złożył zeznanie roczne i otrzymał zwrot w terminie 3 miesięcy bez jednego tygodnia. W takim wypadku może żądać od płatnika odszkodowania za okres 60 dni - owe 7 dni czyli za 53 dni.

Odsetki liczymy cywilnoprawne, a nie jak od zaległości podatkowych.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 02-12-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz