ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

Nie dostałem PIT

To podatnik odpowiada za prawidłowe wykazanie dochodów w zeznaniu rocznym.

Zdarza się, iż do końca lutego podatnik nie otrzyma od zakładu pracy informacji rocznej. Podatnik powinien jak najszybciej wdrożyć działania zmierzające do uzyskania informacji podatkowej, gdyż to podatnik - a nie płatnik - odpowiada za prawidłowość zeznania rocznego.

Przede wszystkim podatnik powinien sprawdzić, czy powinien informację roczną w ogóle otrzymać. Powinien równiez sprawdzić, czy dochód okreslony w informacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, gdyż wtedy nie trzeba go wykazywać w zeznaniu rocznym.

Następnie podatnik powinien zwrócić się do płatnika czy innego podmiotu zobowiązanego do wystawienia informacji rocznej z zapytaniem o przyczynę zwłoki w dostarczeniu formularza. Jeżeli podatnik nie zdoła sprawy wyjaśnić, powinien - choć nie ma obowiązku - wystapić z żądaniem na piśmie (list polecony albo przekazanie za pokwitowaniem).

Jeżeli podatnik nadal nie doprowadzi do pozytywnej reakcji płatnika, powinien zawiadomić swój urząd skarbowy, iż płatnik nie dopełnił swoich obowiązków i nie wystawił rocznej informacji podatkowej. W piśmie powinny znaleźć się imię, nazwisko, nip i adres podatnika, oraz imię i nazwisko (nazwa), adres i w miarę możliwości nip płatnika.

Brak informacji rocznej nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego. W ostatnich dniach kwietnia podatnik powinien złożyć zeznanie roczne i wykazać w nim przez siebie dochody w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Wraz z zeznaniem podatnik powinien złożyć pismo informujące urząd skarbowy o możliwości popełnienia błędów w takim zeznaniu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że podatnik może w pewnych sytuacjach znać dokładnie kwoty, które powinny znaleźć się w zeznaniu roczny, np. w przypadku umów o dzieło, do których wystawia rachunek, czy w przypadku dochodów z innych źródeł, które są wypłacane bez potrącenia składek i zaliczki (znajdują więc w pełni odzwierciedlenie na rachunku bankowym podatnika).

Optymalizacja podatkowa

Pomimo braku informacji od płatnika warto zastanowić się i ustalić kwoty w przybliżeniu. Takie informacje mogą pozwolić podatnikowi na podjęcie prawidłowych decyzji np. w zakresie wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Kiedy w maju czy w czerwcu podatnik otrzyma w końcu informację o dodatkowym dochodzie osiągniętym w roku podatkowym, na złożenie wspólnego zeznania czy wybór zasad opodatkowania w kolejnym roku podatkowym może być już za późno.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 09-06-2008
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz