Podatki a handel w Internecie

Aukcje internetowe bez PCC

Podatku z aukcji internetowej nie zapłaci kupujący z tytułu transakcji internetowych:

  • dotyczących rzeczy znajdujących się w chwili zawarcia umowy za granicą jeżeli albo nabywca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce albo umowa została zawarta poza terytorium kraju,
  • o wartości rynkowej do 1000 zł,
  • jeżeli nabywca są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu,
  • jeżeli nabycie dotyczy m.in. walut obcych (kantor online).

 

Nabycie od przedsiębiorcy korzysta ze zwolnienia o, nawet jeśli jest on:

  • zwolniony podmiotowo z VAT (do limitu 150 tys. zł),
  • wykonuje czynność zwolnioną z VAT (np. sprzedaż towarów używanych),
  • odbywa się między przedsiębiorcami

Jedynie wyjątkowo, w przypadku sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego czy udziałów i akcji w spółkach handlowych, może dojść do opodatkowania PCC w powyższych przypadkach.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 28-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: B.J. (22-12-2017 23:01:49)
Temat: PCC
Zakupuje działkę budowlaną za 94750,00zł od osoby fizycznej przy udziale pośrednika sprzedaży, czy opłacam i w jakiej kwocie PCC?
Dodaj swój komentarz