newsPIT

129/2017/07/06

Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!

Wydarzenia tygodnia

05.07 Jak anulować karę skarbową?
05.07 Emeryt odda komornikowi mniej
04.07 US Przyjazny Przedsiębiorcy
04.07 Outsourcing pracowniczy a ZUS
05.07 Do 15 lipca sprawozdanie do KRS
03.07 Należyta staranność w VAT
30.06 Split payment a korzyści

Temat wydania

Od lipca usługi okołoubezpieczeniowe z wyższym VAT. Ceny ubezpieczeń mogą iść w górę

Wymogi prawa europejskiego zmusiły do zmiany przepisów i usunięcia z ustawy o VAT przepisów zwalniających z podatku świadczenie usług związanych usługami ubezpieczeniowymi np. usługi wyceny roszczeń, holowania pojazdów, call center, szacowania szkód i ich wartości ...

Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2018 roku

W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych zmianie ulegnie czas pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych 2018 roku. Sprawdź, jak będzie wyglądał wymiar czasu pracy w 2018 roku dla 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego ...

Masz problem podatkowy?
Zadaj pytanie i uzyskaj darmową odpowiedź!

Nocna zmiana bez lidera

Czy praca w porze nocnej bez lidera jest zgodna z prawem? Akurat teraz trafiłam na nockę i na całą halę są 3 osoby i nikogo więcej, nawet lidera. Nie ma żadnego nadzoru - pracodawcy czy kogokolwiek, do kogo można by się zwrócić w razie problemu?

Mały ZUS

Jaką składkę zapłaci emeryt, który rozpoczyna działalność? Czy będzie to mały ZUS tj. 487,90 zł pomniejszony o składkę rentową i emerytalną? Czy ta opłata jest preferencyjna przez rok tj. 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności?

Zachowek

Na podstawie testamentu spadek po babci otrzymała jedna wnuczka (córka córki), druga została pominięta (córka nieżyjącego syna). W spadku oprócz mieszkania jest biżuteria i lokaty. Czy drugiej wnuczce należy się zachowek?

Ważne terminy

Jutro 07.07

Karta podatkowa zaliczka miesięczna

AKC-P akcyza 

CIT-7 Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy

Poniedziałek 10.07

INTRASTAT - przywóz i wywóz 

ZUS DRA osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

Wchodzi w życie

01.07 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

01.07 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Glównego Księgowego

Bezpłatny biuletyn podatkowy: www.news.PIT.pl Niniejszy list został wysłany zgodnie z regulaminem usług newsPIT. Zrezygnuj z otrzymywania newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright PIT.pl Grupa Bonnier Business Polska

Nadawcą przesyłki jest wydawca newsPIT: Bonnier Business Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1, e-mail: pit@pit.pl, tel +48 501 143 225
NIP: 9721135060; REGON 300308237; KRS 0000024847 VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN