newsPIT

114/2017/06/14

Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!

Wydarzenia tygodnia

13.06 Projekt zmian w Kodeksie Pracy
12.06 Jak zatrzymać karuzelę podatkową?
12.06 KRS a publikacja sprawozdań
12.06 Nowe deklaracje PIT 2017
09.06 Dzień Wolności Podatkowej
08.06 Zmiany w programie 500+
08.06 Umowa pożyczki - podatek

Temat wydania

Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W obu tych aktach prawnych ustawodawca jednoznacznie wskazał, kto podlega obowiązkowi tych ubezpieczeń ...

Rządowy program „Pierwszy biznes - Wsparcie
w starcie”

3051 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 83 na utworzenie przez przedsiębiorców stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” pomaga rozwijać firmy. Sprawdź, kto może skorzystać z pożyczki ...

Masz problem podatkowy?
Zadaj pytanie i uzyskaj darmową odpowiedź!

Wypowiedzenie umowy kobiecie w ciąży

Czy to prawda, że do końca 3-go miesiąca ciąży - zanim skończy się pierwszy trymestr, pracodawca może mnie zwolnić? Czy jednak z chwilą, gdy powiem mu, że jestem w ciąży, nieważne, który to tydzień, to nie może wręczyć mi wypowiedzenia?

Giełda, obligacje - podatki

Czy jeśli mam stratę (brak odsetek i wykupu) na jednych obligacjach korporacyjnych, a z drugich (od innego emitenta) regularnie otrzymuję odsetki od których emitent automatycznie potrąca podatek od zysków kapitałowych (podatek belki), czy mogę jakoś to kompensować?

Jednolity Plik Kontrolny od 2018 roku

Czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na ryczałcie ewidencjonowanym będzie miał obowiązek składania JPK od 1 stycznia 2018 roku?

PIT po terminie

We wtorek 2 maja minął termin złożenia PIT za 2016 rok. Co zrobić, jeśli nie złożyłeś PIT w terminie?

więcej

Ważne terminy

Piątek 16.06

ZUS DRA - pozostali płatnicy

FP i FGŚP

VAT-UE - informacja podsumowująca

Wtorek 20.06

PIT (liniowy i zasady ogólne) rozliczenie miesięczne

Ryczałt - rozliczenie miesięczne

Zaliczka CIT miesięczna

Wchodzi w życie

01.07 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

01.07 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Czasopisma i serwisy internetowe dla księgowych

Bezpłatny biuletyn podatkowy: www.news.PIT.pl Niniejszy list został wysłany zgodnie z regulaminem usług newsPIT. Zrezygnuj z otrzymywania newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright PIT.pl Grupa Bonnier Business Polska

Nadawcą przesyłki jest wydawca newsPIT: Bonnier Business Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1, e-mail: pit@pit.pl, tel +48 501 143 225
NIP: 9721135060; REGON 300308237; KRS 0000024847 VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN