newsPIT

245/2016/12/22

Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!

Wydarzenia tygodnia

21.12 Jednolitego podatku nie będzie
21.12 Odroczenie obowiązku JPK_VAT
20.12 Oskładkowanie umów o dzieło
20.12 Prezydent podpisał nowelizację VAT
19.12 JPK z bezpiecznym e-podpisem
19.12 Nowy wzór CEIDG-1  
16.12
Zmiany w prawie pracy 2017

Temat wydania

Składki ZUS od pensji za grudzień wypłaconej w styczniu

Część pracodawców wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca pracownikom na początku następnego miesiąca. Ponieważ z dniem 1 stycznia zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogą powstać wątpliwości, jak naliczyć składki ZUS od pensji ustalonej w kwocie minimalnej należnej za grudzień, a wypłaconej w styczniu ...

Szanowni Państwo,
By spokój górował nad niepewnością,
By bliskość rodziny dała wytchnienie od ciężkiej pracy,
By radość z Bożego Narodzenia zagościła we wszystkich Waszych domach,
By karp wesoło pluskał się w stawie,
By Święty Mikołaj nie pobrał w tym roku podatku od darowizn i prezentów,
A także by pierwsza gwiazdka zabłysła szybko na Waszym niebie.

Przyjmijcie życzenia od całego zespołu PIT.pl.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wielu przypadkach okres ten jest jednak znacznie dłuższy. Przyczyną może być zawarcie układu ratalnego, ogłoszenie upadłości czy prowadzenie postępowania karnego skarbowego ...

Masz problem podatkowy?
Zadaj pytanie i uzyskaj darmową odpowiedź!

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

Pracując na umowę o dzieło zleceniodawca potrąca podatek dochodowy. Jak ma się to do kwoty wolnej od podatku przy rozliczeniu rocznym, jeżeli tylko ta praca była wykonywana, a zleceniobiorca nie posiada żadnego innego zatrudnienia, jest osobą bezrobotną? ...

Jednorazowa amortyzacja

Czy jest możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji jeśli środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji ŚT w lipcu i amortyzowane metodą liniową, a w grudniu jednorazowo odliczyć niezamortyzowaną część? czy też wycofać naliczone odpisy amortyzacyjne i zamortyzować całość jednorazowo w grudniu? ...

Podatek od bonów świątecznych z ZFŚS

Przyznaliśmy naszemu pracownikowi zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie bonów świątecznych o wartości 2120 zł. Zgodnie z art. 21 punkt 26 uopdof. zapomoga jest zwolniona z podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł w roku podatkowym. Natomiast zgodnie z ...

Ważne terminy

Wtorek 27.12

VAT-7 deklaracja

VAT-8 tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia

VAT-9M  import usług lub dostawy, gdzie podatnikiem jest nabywca

VAT-12 ryczałt od taxi

Informacja podsumowująca VAT UE

Środa 28.12

Karta podatkowa zaliczka za grudzień

Najnowsze wskaźniki - limity 2017

Jednorazowa amortyzacja
- do 50 tys. euro rocznie

Mały podatnik PIT i VAT
- limity 2017

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- od 1 stycznia 2017

Pełna i uproszczona rachunkowość
- limit na 2017

Nowe pliki JPK do pobrania

Jednolite Pliki Kontrolne:

  • księgi rachunkowe JPK_KR,
  • wyciąg bankowy JPK_WB,
  • magazyn JPK_MAG,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT,
  • faktury VAT JPK_FA

Serwis głównego księgowego

Bezpłatny biuletyn podatkowy: www.news.PIT.pl Niniejszy list został wysłany zgodnie z regulaminem usług newsPIT. Zrezygnuj z otrzymywania newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright PIT.pl Grupa Bonnier Business Polska

Nadawcą przesyłki jest wydawca newsPIT: Bonnier Business Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1, e-mail: pit@pit.pl, tel +48 501 143 225
NIP: 9721135060; REGON 300308237; KRS 0000024847 VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN