Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Należy składać druk PIT-23

Gazeta Prawna z dnia 2008-07-24

Ewa Matyszewska

Podatnik, przeznaczający pieniądze ze zbycia domu na inne cele mieszkaniowe, musi złożyć oświadczenie i PIT-23. Niektóre urzędy niesłusznie każą jednak wypełniać własne druki. PIT-23 muszą składać podatnicy, którzy sprzedają mieszkanie nabyte do końca 2006 roku i korzystają ze zwolnienia z PIT w związku z przeznaczeniem w ciągu dwóch lat części pieniędzy ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe. PIT-23 należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 14 dnia od momentu zbycia. Niektóre urzędy skarbowe nie chcą jednak przyjmować tych oświadczeń i każą podatnikom wypełniać własne druki. Zdaniem ekspertów może to rodzić dla podatnika ryzyko uznania w przyszłości, że podatnik nie złożył PIT-23 dlatego nie mógł skorzystać ze zwolnienia. Eksperci radzą, aby wypełnić druk oświadczenia w urzędzie. A deklarację PIT-23 wysłać do urzędu pocztą listem poleconym.

Redakcja PIT.pl przypomina, że dla skorzystania ze zwolnienia nie jest potrzebne składanie jakiegokolwiek oświadczenia. Jeżeli jednak oświadczenie nie zostanie złożone, urząd skarbowy będzie mógł wydać decyzję wymierzającą podatek, a po dokonaniu wydatków zwróci podatek na wniosek podatnika w trybie zwrotu nadpłaty. Złożenie oświadczenia powoduje również obniżenie stopy odsetek, jakie podatnik zapłaci, gdy nie wydatkuje pieniędzy na cele mieszkaniowe w okresie dwuletnim.

Drukuj