Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Można złożyć PIT ze zmarłym mężem

Gazeta Prawna z dnia 2009-03-18
Magdalena Majkowska

Podatnik, którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, także może złożyć wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków w zeznaniu podatkowym. Na podstawie art. 6a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) preferencyjny sposób opodatkowania dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, po spełnieniu określonych warunków, przysługuje także wdowom i wdowcom.

Podstawowy warunek to wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami w trakcie roku podatkowego. Z rozliczenia ze zmarłym współmałżonkiem można skorzystać, gdy uprawnienie to dotyczy podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Drugi przypadek, dotyczy podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania rocznego.

Drukuj