Podatkowe

Najem i dzierżawa - limity dla zryczałtowanego podatku dochodowego

2010-2016

Przychód Stawka ryczałtu
brak limitu 8,5 %*

 

*Nowe przepisy wprowadziły korzystne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatnych nieruchomości). Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje niższa stawka ryczałtu od całego przychodu z najmu. Nie ma już limitu ...

Podstawa prawna

  • Art. 6. 1a. oraz Art. 12. 1. ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

 


Komentarze

Autor: AZ (20-02-2018 16:07:30)
Temat: 2018
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf
Dodaj swój komentarz