Moje przychody

Likwidacja towaru

Osoba fizyczna likwidująca działalność gospodarczą zapłaci podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego. Jeżeli jednak przedmioty objęte remanentem nie mają już dla podatnika żadnego znaczenia, może – chcąc uniknąć zapłaty podatku - postąpić na dwa sposoby:

 • sprzedać towar po dokonaniu przeceny;
 • dokonać likwidacji towaru.

Przecena

W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe niezbędne będzie naliczenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych, zgodnie z art.34 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

W przypadku podatników nie prowadzących ksiąg rachunkowych przecena dokonywana jest w sposób dowolny; po sprzedaży towarów po cenach obniżonych, towary te nie zostaną ujawnione w żadnym spisie z natury. Można zatem zaproponować następujące procedury:

 1. Sporządzić protokół przeceny, z określeniem towaru, kwoty przeceny, oraz jej przyczyny – np. zły stan techniczny, spadek cen rynkowych itp.
 2. Dokumentować ogłoszenia prasowe czy ulotki o przecenie (można zachować wycinki prasowe), co pozwoli wykazać, że przecena w rzeczywistości odbyła się.
 3. Sprzedaż towaru po obniżonych cenach, bez względu na to, jak niskie one będą.

Likwidacja

Możliwa jest również fizyczna likwidacja towaru, np. wyrzucenie czy spalenie. Na okoliczność takiego zniszczenia warto (choć nie trzeba) sporządzić protokół, podpisany przez osoby uczestniczące w likwidacji. Warto, aby protokół taki zawierał:

 • co zlikwidowano;
 • o jakiej wartości (po jakiej cenie zakupu);
 • w jaki sposób (jak faktycznie przebiegła likwidacja);
 • w czyjej obecności (przy jakich świadkach) zniszczono.

Likwidacji może dokonać sam przedsiębiorca, ale im wyższa wartość likwidowanego majątku, tym bardziej pożądani są niezależni świadkowie. W przypadku szczególnie dużej wartości towarów warto - dla bezpieczeństwa - powiadomić wcześniej o dacie dokonania zniszczenia urząd skarbowy, gdyż lepiej, aby urzędnicy byli obecni przy zniszczeniu, niż gdyby fakt zniszczenia miał zostać zakwestionowany w późniejszej kontroli. Powiadomienie takie nie jest jednak obowiązkowe.

Uwaga - w przypadku spalenia czy fizycznego wyrzucenia towarów należy uważać na normy ochrony środowiska. Zamiast palić samodzielnie można przekazać towar wyspecjalizowanemu podmiotowi, który dokona spalenia. W przypadku zniszczenia towaru w inny sposób - na przykład poprzez pocięcie, podarcie – należy zachować fakturę (umowę) za wywóz odpadów, która uprawdopodobni faktyczne zniszczenie towaru i wyrzucenie pozostałości po nim.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 07-09-2005
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz