Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Kto składa zeznanie podatkowe

Gazeta Prawna z dnia 2007-09-04

Jolanta Nowak

W terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu, spadkobiercy muszą złożyć zeznanie podatkowe. Nie dotyczy to jednak wszystkich spadkobierców. Zeznanie składa się na druku SD-3. Jeśli nabywców jest kilku, pozostali nabywcy swoje dane zamieszczają na druku SD-3A. Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, Zeznania podatkowego nie muszą składać niektórzy spadkobiercy, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Od 1 stycznia 2007r. ustawa przewiduje dla nich zwolnienie z opodatkowania, o ile zostaną spełnione określone warunki, tj. gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po 1 stycznia 2007r. i tylko wtedy, gdy nabywca zgłosi to nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku na określonym druku SD-Z1.

Drukuj