Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Kto i kiedy składa deklarację PIT-16A
Karta podatkowa

Gazeta Prawna z dnia 2007-01-09

Magdalena Majkowska

Podatnicy opłacający kartę podatkową powinni do 31 stycznia złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-16A o zapłaconych i odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2006 roku. Podatnicy ci nie płacą bowiem podatku w wysokości wynikającej z decyzji urzędu skarbowego, ale odliczają od tej kwoty składkę zdrowotną. Odliczeniu podlega jednak tylko 7,75% podstawy wymiaru składki. W PIT-16A wykazuje się tylko składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym, np. jeżeli składkę za grudzień 2005r. opłacono w styczniu 2006r., to należy ją wykazać w deklaracji składanej za ten rok. W danym miesiącu nie można także odliczyć kwoty wyższej niż kwota podatku wynikająca z decyzji. W takim wypadku w PIT-16A należy wówczas wykazać tylko składkę w wysokości faktycznie odliczonej. Deklarację można złożyć w urzędzie osobiście lub przesłać pocztą. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wysłania zeznania listem poleconym za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego, w przypadku listu zwykłego decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku wysłania zeznania listem poleconym za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Inaczej jest w przypadku przesłania deklaracji listem zwykłym. Trzeba pamiętać, że tutaj decyduje data wpływu do urzędu. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji w terminie, to popełni wykroczenie skarbowe za co grożą określone sankcje karno-skarbowe.

Drukuj