Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Kto i kiedy może odliczyć wydatki za korzystanie z Internetu

Gazeta Prawna z dnia 2007-03-14
Ewa Matyszewska

Podatnicy, którzy w 2006r. ponosili wydatki za dostęp do Internetu mogą odliczyć je w zeznaniu rocznym, po spełnieniu kilku warunków. Wydatki muszą być poniesione przez podatnika, powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, oraz muszą być potwierdzone fakturą VAT. Aby skorzystać z ulgi nie potrzebny jest tytuł prawny do lokalu - wystarczający jest sam fakt zamieszkiwania w danym miejscu. Powinno to być jednak miejsce, które podał w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP jako swoje miejsce zamieszkania. Odliczyć można maksymalnie 760 zł, przy czym małżonkom przysługują odrębne limity. Jeśli małżonkowie oboje ponosili wydatki i posiadają fakturę, na której widnieją dane i męża, i żony, mogą oni od dochodu odliczyć 1520 zł (2 x 760 zł). Zasada ta ma też zastosowanie do pozostałych domowników. Podatnik powinien także posiadać fakturę VAT oraz dowód zapłaty, który udowodni, że faktura została uregulowana.

Drukuj