Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Kto i jaki PIT powinien wypełnić
Rozliczenia roczne zeznania podatkowe

Gazeta Prawna z dnia 2007-01-05

Anna Wojda

Od 1 stycznia można już składać roczne zeznania podatkowe. Wielu podatników ma jednak wątpliwości, jaki PIT powinni złożyć. PIT-37 powinni wypełnić podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. PIT-37 powinni też wypełnić podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej.

PIT-37 lub w określonych sytuacjach PIT-36 składają małżonkowie, którzy chcą rozliczyć się wspólnie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

PIT-38 składają osoby, które uzyskały przychody np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z udziałów w spółkach mających osobowość prawną i z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną.

PIT-36 składają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej oraz podatnicy uzyskujący przychody z najmu opodatkowane według skali podatkowej, przychody ze źródeł położonych za granicą, a także przychody z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. PIT-36 wypełniają również podatnicy, którzy sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, ci, którzy do swoich dochodów dołączają dochodowy małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną, ale wtedy, gdy przysługuje im prawo dysponowania tymi dochodami), a także obniżający dochód o straty z lat ubiegłych.

PIT-36L przeznaczony dla podatników, którzy w 2006 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 proc.

Drukuj