Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

KRUS

 • KDUR.F_I ( 64 131B 29-01-2007 )
  OWDUR Oświadczenie o wysokości dochodów osoby uprawnionej, małżonka, rodzica lub opiekuna faktycznego osoby uprawnionej otrzymującej rentę rodzinną
 • KODP.F_I ( 59 805B 29-01-2007 )
  OOUDP Oświadczenie osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego
 • KRDP.F_I ( 59 611B 29-01-2007 )
  WRUDP Wniosek rodzica, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego małoletniej osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego
 • KWDP.F_I ( 59 411B 29-01-2007 )
  WOUDP Wniosek osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego, której świadczenie lub renta nie były w poprz. roku kal. jedynym źródłem dochodu
 • N14.F_I ( 28 786B 29-01-2007 )
  KRUS N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • PUSR.F_I ( 31 021B 29-01-2007 )
  PUSR Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
 • SR09.F_I ( 36 866B 29-01-2007 )
  KRUS SR-9 Zeznanie świadka
 • SR12.F_I ( 66 761B 29-01-2007 )
  KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
 • SR16.F_I ( 33 965B 29-01-2007 )
  KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.
 • SR20.F_I ( 64 346B 29-01-2007 )
  KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką rolniczą
 • SR21A.F_I ( 59 448B 29-01-2007 )
  KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
 • SR22.F_I ( 63 221B 29-01-2007 )
  KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy
 • SR22A.F_I ( 61 073B 29-01-2007 )
  KRUS SR-22A Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
 • SR23.F_I ( 60 116B 29-01-2007 )
  KRUS SR-23 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową
 • SR24.F_I ( 64 442B 29-01-2007 )
  KRUS SR-24 Wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia oraz przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie
 • SR25.F_I ( 57 892B 29-01-2007 )
  KRUS SR-25 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SR25B.F_I ( 61 399B 29-01-2007 )
  KRUS SR-25B Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i o jego wypłatę do rąk małżonka - ojca - matki
 • SR26.F_I ( 59 708B 29-01-2007 )
  KRUS SR-26 Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • SR27.F_I ( 44 064B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR27A.F_I ( 57 329B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27A Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 • SR27B.F_I ( 56 607B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27B Oświadczenie o doch. uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podst. przepisów o zryczałtowanym podatku doch. od niektórych przych. osiąganych przez os. fizyczne
 • SR27C.F_I ( 58 442B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27C Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • UD2.F_I ( 38 113B 29-01-2007 )
  KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
 • UD24.F_I ( 31 938B 29-01-2007 )
  KRUS UD-24 Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 • UD24A.F_I ( 31 778B 29-01-2007 )
  KRUS UD-24A Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
 • UD24B.F_I ( 31 217B 29-01-2007 )
  KRUS UD-24B Oświadczenie
 • UD2Z.F_I ( 39 084B 29-01-2007 )
  KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • UD5.F_I ( 36 225B 29-01-2007 )
  KRUS UD-5 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.