Pomoc eksperta

Podatki a handel w Internecie

Koszty przesyłek pocztowych a VAT

Przedsiębiorcy korzystający z usług Poczty Polskiej mają problem przy rozliczaniu kosztów przesyłki. Fakturę, którą wystawiają na rzecz kupującego z tytułu przesyłki rozliczają oni jako realizowaną usługę transportową, w konsekwencji muszą zastosować właściwą stawkę podatku VAT. Dla przedsiębiorców wynosi ona 23%, a dla tej samej usługi świadczonej przez Pocztę Polską – stawka zwolniona.

W konsekwencji mimo tego, że przedsiębiorca wysyła przesyłkę korzystając z usługi Pocztowej – sam naliczy klientowi dodatkowe 23% podatku. Nie będzie mógł natomiast odliczyć tej kwoty od usługi pocztowej, gdyż ta korzysta ze zwolnienia z podatku.

Metodami na zmniejszenie wartości podatku zawartego jest albo wliczenie ceny usługi transportowej w cenę sprzedawanego towaru, pod warunkiem, że jest on sprzedawany ze stawką obniżoną, np. książki, albo oferowanie usługi transportowej po obniżonej cenie – kosztem podwyższenia ceny samego towaru.

 

Uwaga !

Urzędy coraz częściej akceptują sytuację, w której usługa transportu, jako związana z daną przesyłką, korzysta u podatnika z tej samej stawki podatku VAT, co przesyłany towar. Jeżeli zatem towar opodatkowany jest stawką 8%, to również koszt przesyłki, jako integralnie związany z towarem, mimo że wykazany na fakturze w odrębnej pozycji, korzysta z opodatkowania według niższej stawki.

Powyższa metoda nie pozwoli jednak na ominięcie zawyżonego podatku od towarów i usług przez większą część podatników, którzy sprzedają towary opodatkowane według stawki podstawowej. Ci mają obowiązek doliczyć 23% VAT do usługi transportu. Jako metodę na obniżenie kosztów zastosować można negocjacje z Poczta Polską cen usługi. W konsekwencji obniżona wartość usługi rekompensuje w części opłacany podatek VAT.

Alternatywą jest korzystanie z usługi pełnomocnictwa, czyli działanie jako pośrednik w imieniu i na rzecz klienta ostatecznego, który kupuje towar. W ramach udzielonego pełnomocnictwa przedsiębiorca dokonuje wysyłki w imieniu klienta i na jego rzecz. Opłaty za przesyłkę nie traktuje się zatem jako wynagrodzenie, lecz jako przekazanie pieniędzy, które przedsiębiorca odda Poczcie Polskiej w imieniu klienta z tytułu wykonanej na rzecz ostatecznego nabywcy - usługi.

Pełnomocnictwo cywilnoprawne, czyli takie, które niezbędne jest do zawarcia umowy z klientem nie wymaga opłat ani też żadnej formy szczególnej. Teoretycznie zatem wystarczająca jest forma ustna, w praktyce natomiast dla celów dowodowych umowa ta z reguły potwierdzana jest wpisaniem odpowiednich zastrzeżeń do regulaminu w sklepie internetowym przedsiębiorcy lub na aukcji.

W konsekwencji zastosowania pełnomocnictwa przedsiębiorca nie księguje jako przychodu - kwoty otrzymanej z tytułu zapłaty za przesyłkę pocztową od swojego klienta. Faktura z Poczty Polskiej powinna być wystawiona na klienta, a nie na przedsiębiorcę, widnieć powinny w niej zatem dane nabywcy towaru, a nie przedsiębiorcy sprzedającego towar i płacącego za usługę (ponieważ ten ostatni tylko przekazuje pieniądze powierzone mu przez stronę umowy – nabywcę).

 

Przedsiębiorca nie wystawia też faktury na usługę transportu towaru. Umowa transportu zawarta jest między Pocztą Polską a klientem końcowym. Odpowiednio jako podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie wykazuje się kwoty przelanej tytułem przesyłki. W konsekwencji rozliczenia VAT – podatnik nie nalicza 23% VAT, co generuje dla niego faktycznie 23% zysku z całej transakcji.

Jako wady pełnomocnictwa wskazać można przede wszystkim brak możliwości prowadzenia książki nadawczej – każdorazowo należy wypełnić druk przesyłki poleconej. Co ważne – druk potwierdzenia nadania w danych „ADRESAT” i „NADAWCA” powinien posiadać oznaczenie końcowego nabywcy towaru. Przedsiębiorca nie widnieje na druku pocztowym.

Odrębnie na rzecz każdego klienta brać należy również fakturę. Nie ma wreszcie możliwości wysyłki w tej formie przesyłek pobraniowych. I wreszcie – w przypadku nadwyżki przelanej przez klienta na rzecz przedsiębiorcy – jej wartość powinna być rozliczona jako świadczenie nienależne i bezpodstawne wzbogacenie. Podlega ona każdorazowo zwrotowi na rzecz konsumenta – brak rozliczenia nadwyżki spowoduje, że zostanie ona potraktowana jako zapłata z tytułu wykonania usługi transportu – w konsekwencji opodatkowana 23% VAT. Może być to również podstawa podważenia instytucji pełnomocnictwa stosowanej w danej transakcji (do konkretnej sprzedaży).

 

Uwaga !

Zwolnienie z podatku VAT dotyczy usług pocztowych oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związaną - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Dodajmy, że w poprzednim roku przepis dotyczył usług świadczonych przez Pocztę polską – zmiana przepisu została spowodowana dostosowaniem go do brzmienia dyrektywy unijnej 2006/112/WE (art. 132 ust. 1 lit. A), co w konsekwencji nie zmieniło charakteru przedmiotowego zwolnienia – nadal zwolnione z VAT pozostają wyłącznie usługi Poczty Polskiej.

Jak wskazał ETS "(...) publiczne służby pocztowe w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy (obecny art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE) należy rozumieć jako operatorów publicznych lub prywatnych, którzy zobowiążą się do świadczenia usług pocztowych odpowiadających podstawowym potrzebom społeczeństwa i w związku z tym, w praktyce, do zapewnienia całości lub części powszechnych usług w danym państwie członkowskim" (Sprawa C‑357/07 The Queen, na wniosek: TNT Post UK Ltd).

Zgodnie z polskim prawem pocztowym operatorem publicznym jest operator obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Operator publiczny jest obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób ciągły. Funkcję operatora publicznego powierza się Poczcie Polskiej S.A. (art. 46 ust 2 ustawy prawo pocztowe).

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 18.04.2011

  • data utworzenia: 03-08-2011
  • data modyfikacji: 05-02-2014

Komentarze

Autor: freebox (29-09-2014 03:59:10)
Temat: A może inny sposób dla sklepu inernetowego?
Podpisać umowę agencyjną z Pocztą Polską (tylko w zakresie obsługi sklepu) i za przesyłkę wystawiać klientowi rachunek w imieniu poczty? Pewnie przy dużym obrocie Poczta Polska poszłaby...pokaż całą treść
Podpisać umowę agencyjną z Pocztą Polską (tylko w zakresie obsługi sklepu) i za przesyłkę wystawiać klientowi rachunek w imieniu poczty? Pewnie przy dużym obrocie Poczta Polska poszłaby na taki układ... Na dziś jednak są firmy kurierskie, oferujące podobny koszt jak poczta ale szybszą dostawę :).zwiń
Autor: karolina (02-05-2014 02:26:18)
Temat: .
w związku z powyższym artykułem wychodzi, ze nie powinno się wpisywać wysyłki na paragonie? a tego allegrowicze oczekują. od kilku dni próbuję dowiedzieć się jak można...pokaż całą treść
w związku z powyższym artykułem wychodzi, ze nie powinno się wpisywać wysyłki na paragonie? a tego allegrowicze oczekują. od kilku dni próbuję dowiedzieć się jak można rozliczać się z przesyłek i już nie wiem czy wliczają się one do obrotu, czy opłacam vat od nich itd. zwiń
Autor: janusz (29-03-2014 14:21:43)
Temat: poczta Polska
moim zdaniem pocztaa zbija majątek na istnieniu allegro amen powiedział bym niektórym opłatą i na to bym wzrócił uwagę czasami utrzymujemy listonosza w samochodzie płacąc duże...pokaż całą treść
moim zdaniem pocztaa zbija majątek na istnieniu allegro amen powiedział bym niektórym opłatą i na to bym wzrócił uwagę czasami utrzymujemy listonosza w samochodzie płacąc duże opłaty i czy to jest warte tego czy usługi sa tak super .*. Boskiezwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj