Podatki a handel w Internecie

Koszty przesyłek pocztowych a VAT

Przedsiębiorcy korzystający z usług Poczty Polskiej mają problem przy rozliczaniu kosztów przesyłki. Fakturę, którą wystawiają na rzecz kupującego z tytułu przesyłki rozliczają oni jako realizowaną usługę transportową, w konsekwencji muszą zastosować właściwą stawkę podatku VAT. Dla przedsiębiorców wynosi ona 23%, a dla tej samej usługi świadczonej przez Pocztę Polską – stawka zwolniona.

W konsekwencji mimo tego, że przedsiębiorca wysyła przesyłkę korzystając z usługi Pocztowej – sam naliczy klientowi dodatkowe 23% podatku. Nie będzie mógł natomiast odliczyć tej kwoty od usługi pocztowej, gdyż ta korzysta ze zwolnienia z podatku.

Metodami na zmniejszenie wartości podatku zawartego jest albo wliczenie ceny usługi transportowej w cenę sprzedawanego towaru, pod warunkiem, że jest on sprzedawany ze stawką obniżoną, np. książki, albo oferowanie usługi transportowej po obniżonej cenie – kosztem podwyższenia ceny samego towaru.

 

Uwaga !

Urzędy coraz częściej akceptują sytuację, w której usługa transportu, jako związana z daną przesyłką, korzysta u podatnika z tej samej stawki podatku VAT, co przesyłany towar. Jeżeli zatem towar opodatkowany jest stawką 8%, to również koszt przesyłki, jako integralnie związany z towarem, mimo że wykazany na fakturze w odrębnej pozycji, korzysta z opodatkowania według niższej stawki.

Powyższa metoda nie pozwoli jednak na ominięcie zawyżonego podatku od towarów i usług przez większą część podatników, którzy sprzedają towary opodatkowane według stawki podstawowej. Ci mają obowiązek doliczyć 23% VAT do usługi transportu. Jako metodę na obniżenie kosztów zastosować można negocjacje z Poczta Polską cen usługi. W konsekwencji obniżona wartość usługi rekompensuje w części opłacany podatek VAT.

Alternatywą jest korzystanie z usługi pełnomocnictwa, czyli działanie jako pośrednik w imieniu i na rzecz klienta ostatecznego, który kupuje towar. W ramach udzielonego pełnomocnictwa przedsiębiorca dokonuje wysyłki w imieniu klienta i na jego rzecz. Opłaty za przesyłkę nie traktuje się zatem jako wynagrodzenie, lecz jako przekazanie pieniędzy, które przedsiębiorca odda Poczcie Polskiej w imieniu klienta z tytułu wykonanej na rzecz ostatecznego nabywcy - usługi.

Pełnomocnictwo cywilnoprawne, czyli takie, które niezbędne jest do zawarcia umowy z klientem nie wymaga opłat ani też żadnej formy szczególnej. Teoretycznie zatem wystarczająca jest forma ustna, w praktyce natomiast dla celów dowodowych umowa ta z reguły potwierdzana jest wpisaniem odpowiednich zastrzeżeń do regulaminu w sklepie internetowym przedsiębiorcy lub na aukcji.

W konsekwencji zastosowania pełnomocnictwa przedsiębiorca nie księguje jako przychodu - kwoty otrzymanej z tytułu zapłaty za przesyłkę pocztową od swojego klienta. Faktura z Poczty Polskiej powinna być wystawiona na klienta, a nie na przedsiębiorcę, widnieć powinny w niej zatem dane nabywcy towaru, a nie przedsiębiorcy sprzedającego towar i płacącego za usługę (ponieważ ten ostatni tylko przekazuje pieniądze powierzone mu przez stronę umowy – nabywcę).

 

Przedsiębiorca nie wystawia też faktury na usługę transportu towaru. Umowa transportu zawarta jest między Pocztą Polską a klientem końcowym. Odpowiednio jako podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie wykazuje się kwoty przelanej tytułem przesyłki. W konsekwencji rozliczenia VAT – podatnik nie nalicza 23% VAT, co generuje dla niego faktycznie 23% zysku z całej transakcji.

Jako wady pełnomocnictwa wskazać można przede wszystkim brak możliwości prowadzenia książki nadawczej – każdorazowo należy wypełnić druk przesyłki poleconej. Co ważne – druk potwierdzenia nadania w danych „ADRESAT” i „NADAWCA” powinien posiadać oznaczenie końcowego nabywcy towaru. Przedsiębiorca nie widnieje na druku pocztowym.

Odrębnie na rzecz każdego klienta brać należy również fakturę. Nie ma wreszcie możliwości wysyłki w tej formie przesyłek pobraniowych. I wreszcie – w przypadku nadwyżki przelanej przez klienta na rzecz przedsiębiorcy – jej wartość powinna być rozliczona jako świadczenie nienależne i bezpodstawne wzbogacenie. Podlega ona każdorazowo zwrotowi na rzecz konsumenta – brak rozliczenia nadwyżki spowoduje, że zostanie ona potraktowana jako zapłata z tytułu wykonania usługi transportu – w konsekwencji opodatkowana 23% VAT. Może być to również podstawa podważenia instytucji pełnomocnictwa stosowanej w danej transakcji (do konkretnej sprzedaży).

 

Uwaga !

Zwolnienie z podatku VAT dotyczy usług pocztowych oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związaną - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Dodajmy, że w poprzednim roku przepis dotyczył usług świadczonych przez Pocztę polską – zmiana przepisu została spowodowana dostosowaniem go do brzmienia dyrektywy unijnej 2006/112/WE (art. 132 ust. 1 lit. A), co w konsekwencji nie zmieniło charakteru przedmiotowego zwolnienia – nadal zwolnione z VAT pozostają wyłącznie usługi Poczty Polskiej.

Jak wskazał ETS "(...) publiczne służby pocztowe w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy (obecny art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE) należy rozumieć jako operatorów publicznych lub prywatnych, którzy zobowiążą się do świadczenia usług pocztowych odpowiadających podstawowym potrzebom społeczeństwa i w związku z tym, w praktyce, do zapewnienia całości lub części powszechnych usług w danym państwie członkowskim" (Sprawa C‑357/07 The Queen, na wniosek: TNT Post UK Ltd).

Zgodnie z polskim prawem pocztowym operatorem publicznym jest operator obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Operator publiczny jest obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób ciągły. Funkcję operatora publicznego powierza się Poczcie Polskiej S.A. (art. 46 ust 2 ustawy prawo pocztowe).

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 18.04.2011

  • data utworzenia: 03-08-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Piotr Szulczewski (24-11-2014 08:07:42)
Temat: Re:
Tak, zgadza się, usługa powinna być zamawiana na osobę trzecią. Nie oznacza to, że każdorazowo musi być pobierana na tę osobę faktura, niemniej na potwierdzeniu nadania adresat...pokaż całą treść
Tak, zgadza się, usługa powinna być zamawiana na osobę trzecią. Nie oznacza to, że każdorazowo musi być pobierana na tę osobę faktura, niemniej na potwierdzeniu nadania adresat i nadawca musi być wpisany Państwa klient. To "mankament" instytucji pełnomocnictwa, który powoduje, że ciężko z niej korzystać posiadając wielu klientów - konsumentów. Sprzedaż w tej formie jest natomiast łatwiejsza w przypadku handlu z nieiwielką ilością klientów indywidualnych , którzy zamawiają towary wielokrotnie. Oczywiście wybór tej metody jest dobrowolny i można alternatywnie - zamiast każdorazowego wpisywania danych klienta...płacić VAT za usługę transprotu. zwiń
Autor: CY2k (21-11-2014 14:55:00)
Temat: Rozliczanie faktur
Panie Piotrze, co rozumie Pan przez określenie "powinna była tych faktur nie rozliczać na siebie, lecz na osobę trzecią" ? Rozwiązanie, o którym napisaliście jest bardzo...pokaż całą treść
Panie Piotrze, co rozumie Pan przez określenie "powinna była tych faktur nie rozliczać na siebie, lecz na osobę trzecią" ? Rozwiązanie, o którym napisaliście jest bardzo NIEPRAKTYCZNE. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy sprzedawca danego dnia nadaje 40 paczek pocztowych dla 40 różnych kupujących - czy to oznacza, że musiałby prosić panią w okienku pocztowym o 40 FAKTUR wypisanych dla 40 kupujących ? Dobrze zrozumiałem ? zwiń
Autor: Piotr Szulczewski (21-11-2014 12:57:39)
Temat: Re: wyrok NSA
Szanowni Państwo powyższy wyrok nie dezaktualizuje instytucji pełnomocnictwa. NSA stwierdził, że miałaby ona miejsce, gdyby umowa z pocztą była zawierana w iomieniu kupującego. W sprawie podejmowanej klientka...pokaż całą treść
Szanowni Państwo powyższy wyrok nie dezaktualizuje instytucji pełnomocnictwa. NSA stwierdził, że miałaby ona miejsce, gdyby umowa z pocztą była zawierana w iomieniu kupującego. W sprawie podejmowanej klientka zbierała na siebie faktury za przesyłkę, a powinna była tych faktur nie rozliczać na siebie, lecz na osobę trzecią (klienta, kupującego). zwiń
Autor: CY2k (21-11-2014 11:30:42)
Temat: UWAGA!!! NSA zakwestionował ten sposób rozliczania wysyłki !!!!
Cytat: Fiskus zażądał jednak wyższego VAT. Uznał, że wynagrodzeniem kobiety jest cała kwota, którą wpłacają jej klienci. Nie zgodził się z tym WSA we Wrocławiu, lecz NSA rozstrzygnął...pokaż całą treść
Cytat: Fiskus zażądał jednak wyższego VAT. Uznał, że wynagrodzeniem kobiety jest cała kwota, którą wpłacają jej klienci. Nie zgodził się z tym WSA we Wrocławiu, lecz NSA rozstrzygnął sprawę po myśli fiskusa. Sąd ten orzekł, że decydujące znaczenie ma umowa z pocztą, a nie treść zakładki umieszczonej na portalu aukcyjnym. Skoro podatniczka zawarła ją we własnym imieniu, a poczta wystawiała jej faktury za usługi, które ta opłacała z dołu, ponosząc odpowiedzialność za przesyłki, to trudno uznać, że działała w imieniu i na rzecz klientów. NSA podkreślił, że byłoby inaczej, gdyby zawierała z pocztą umowy w imieniu osób trzecich. Żródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/836636,sprzedajesz-na-allegro-i-wysylasz-towar-poczta-zaplacisz-wyzszy-vat.htmlzwiń
Autor: freebox (29-09-2014 03:59:10)
Temat: A może inny sposób dla sklepu inernetowego?
Podpisać umowę agencyjną z Pocztą Polską (tylko w zakresie obsługi sklepu) i za przesyłkę wystawiać klientowi rachunek w imieniu poczty? Pewnie przy dużym obrocie Poczta Polska poszłaby...pokaż całą treść
Podpisać umowę agencyjną z Pocztą Polską (tylko w zakresie obsługi sklepu) i za przesyłkę wystawiać klientowi rachunek w imieniu poczty? Pewnie przy dużym obrocie Poczta Polska poszłaby na taki układ... Na dziś jednak są firmy kurierskie, oferujące podobny koszt jak poczta ale szybszą dostawę :).zwiń
Autor: karolina (02-05-2014 02:26:18)
Temat: .
w związku z powyższym artykułem wychodzi, ze nie powinno się wpisywać wysyłki na paragonie? a tego allegrowicze oczekują. od kilku dni próbuję dowiedzieć się jak można...pokaż całą treść
w związku z powyższym artykułem wychodzi, ze nie powinno się wpisywać wysyłki na paragonie? a tego allegrowicze oczekują. od kilku dni próbuję dowiedzieć się jak można rozliczać się z przesyłek i już nie wiem czy wliczają się one do obrotu, czy opłacam vat od nich itd. zwiń
Autor: janusz (29-03-2014 14:21:43)
Temat: poczta Polska
moim zdaniem pocztaa zbija majątek na istnieniu allegro amen powiedział bym niektórym opłatą i na to bym wzrócił uwagę czasami utrzymujemy listonosza w samochodzie płacąc duże...pokaż całą treść
moim zdaniem pocztaa zbija majątek na istnieniu allegro amen powiedział bym niektórym opłatą i na to bym wzrócił uwagę czasami utrzymujemy listonosza w samochodzie płacąc duże opłaty i czy to jest warte tego czy usługi sa tak super .*. Boskiezwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz