Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Korektę zeznania podatkowego można składać dowolną ilość razy

Gazeta Prawna z dnia 2009-03-18

Ewa Matyszewska

Podatnik może dowolną ilość razy składać korektę zeznania podatkowego. Istotne jest, aby złożyć ją przed upływem przedawnienia podatkowego i za każdym razem dołączył pismo uzasadniające przyczyny korekty. Jeśli więc popełniliśmy błąd w zeznaniu podatkowym lub dopiero po czasie odnaleźliśmy faktury, za które przysługuje odliczenie ulgi np. za Internet, to powinniśmy złożyć korektę. Okres przedawnienia wynosi w tym wypadku pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jedynym formalnym ograniczeniem jest okres trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. W okresie tym podatnik nie może złożyć korekty w odniesieniu do spraw objętych postępowaniem lub kontrolą. Zeznania koryguje się poprzez złożenie deklaracji korygującej, czyli tych samych formularzy, które podatnik złożył za pierwszym razem, jednak teraz należy w nich zaznaczyć rubrykę korekta.

Drukuj