W kwestiach związanych z patronatami medialnymi prosimy o kontakt z Biurem Marketingu i PR Bankier.pl:

Dagmara Sapierzyńska
d.sapierzynska@bankier.pl
tel: 22 333 99 04
kom. +48 697 660 688
fax: 22 333 99 98

Wydarzenia pod patronatem PIT.pl


ELSA Białystok i Koło Naukowe Prawa Podatkowego zapraszają

14 maja 2015 roku

na I Konferencję Podatkową


Przedmiotem rozważań pierwszej edycji Konferencji uczyniono zmiany w prawie podatkowym. Chcielibyśmy, aby nasza Konferencja stała się miejscem debaty nad tymi zmianami oraz pozwoliła je zrozumieć nie tylko ekspertom.

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Leonarda Etela, rektora UwB pracuje nad ustawą, która zastąpi obecną Ordynację Podatkową. Podczas pierwszego dnia Konferencji zostanie przeprowadzona debata pomiędzy zaproszonymi ekspertami w dziedzinie prawa podatkowego. Swoje pytania będzie mogła zadać również publiczność. Tematem debaty będą „Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w nowej ordynacji podatkowej”. Naszymi ekspertami będą:

Leonard Etel – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, od 2012 rektor Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa UwB. Przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Członek rady programowej miesięcznika "Prawo i Podatki". Przewodniczący rady naukowej miesięcznika "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych". Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, w tym podręczników akademickich.

Jadwiga Glumińska-Pawlic – Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych (państwa i samorządu terytorialnego) i podatków lokalnych. Doradca podatkowy, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Stefan Babiarz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznany autorytet z zakresu prawa podatkowego, a także prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania podatkowego, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z opodatkowanie spadków i darowizn. Prowadzi liczne wykłady dla aplikantów, sędziów i doradców podatkowych.

Tomasz Kaczyński – doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, wieloletni praktyk, były inspektor kontroli podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Mławie, były kierownik I Oddziału Podatków Pośrednich w Izbie Skarbowej w Olsztynie, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, stały współpracownik największego wydawnictwa prawniczego w kraju. Przewodniczący Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.