Podatek liniowy

Czy powinienem przejść na podatek liniowy

Wybór podatku liniowego może okazać się nietrafiony w przypadku, gdy uzyskiwana podstawa opodatkowania (przychody po odjęciu kosztów oraz ulg odliczanych od dochodu) nie przekraczają kwoty ok. 95.000 zł.

Podatnicy podatku liniowego pozbawieni są:

  • Kwoty wolnej od podatku (podatek naliczają od pierwszej zarobionej złotówki),
  • Ulg i odliczeń, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej oraz składek ZUS i zdrowotnej,
  • Prawa korzystania z rozliczenia łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Zasady ogólne (18% i 32%) Podatek liniowy (19%)
Podstawa opodatkowania Podatek Podstawa opodatkowania Podatek

50.000 zł

8.444

50.000 zł

9.500 zł

90.000 zł

16.271

90.000 zł

17.100 zł

100.000 zł

19.471

100.000 zł

19.000 zł

150.000 zł

35.471

150.000 zł

28.500 zł

*w obu przypadkach zaokrąglony do pełnych złotych podatek nie obejmuje odliczenia składki zdrowotnej

 

U podatnika rozliczającego się wspólnie z małżonkiem wartość opłacalności podatku liniowego wyraźnie wzrasta, co oznacza, że staje się on korzystny jedynie przy jeszcze wyższych kwotach dochodów. Jeżeli małżonek podatnika nie uzyskuje żadnych przychodów, a podatnik jest jedyną osoba zarobkującą dodatkowym argumentem przemawiającym za skalą podatkową jest wykorzystanie kwoty wolnej od podatku małżonka niezarobkującego. Sytuacja przedstawia się następująco:

 

Podatek liniowy – opłacalność przy alternatywie rozliczenia wspólnie z małżonkiem
Podst. opod. podatnika - skala Podst. opod. małżonka Podatek wg skali od 1 osoby Podatek liniowy

100.000 zł

0 zł

8444 zł; od 2 osób 16.888 zł

19.000 zł

150.000 zł

0 zł

12.944; od 2 osób 25.888 zł

28.500 zł

 

W przypadku podatnika rozliczającego np. ulgę na dzieci, by mówić o korzystnym rozliczeniu liniowym porównanie musi dowodzić, że różnica w podatku do zapłaty jest wyższa min. o 1113,04 zł, przy każdym kolejnym posiadanym dziecku, którego wychowywanie uprawnia do ulgi różnica ta musi być mnożona. Innymi słowy - w przypadku podatnika posiadającego, dla którego podstawa opodatkowania (dochód po obniżeniu o podstawowe ulgi) wynosi 100.000 zł, posiadającego 1 dziecko nadal korzystniej jest rozliczać się na zasadach ogólnych niż w formie podatku liniowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 26-06-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz